A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség
Megújulás minden területen
Nemzeti jelentőségű intézmények - 2015. május 7., csütörtök 15:50

Komárom. A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség lelki életének felfrissítése volt a központi témája a cserkészpapok és lelkiatyák április 27-i összejövetelének, amelyre Komáromban, a Mária Rádió konferenciatermében került sor.
A találkozón cserkész és cserkész szimpatizáns papok és lelkészek vettek részt, valamint a cserkészszövetség szűkebb vezetősége. A Kaszap István emlékév kapcsán ellátogatott az összejövetelre Kispál György atya is, a magyarországi katolikus papokat tömörítő Táborkereszt vezetője, valamint és Süll Tamás, a Fiatal Reformátusok Szövetsége (FIRESZ) vezetőségi tagja, a Selye János Egyetem egyetemi lelkésze is. Az emlékév jegyében a konferenciaterem egyik sarkában egy kis kiállítás lett kialakítva Kaszap Istvánról.
A munkaértekezlet kettős céllal valósult meg: egyrészt, hogy a jelenlevők megismerjék a cserkészszövetség nevelési programjában és szervezeti struktúrájában beálló változásokat és azok lelki vonatkozásait; másrészt, hogy az újdonságokra már most reflektálni tudjanak, és elkezdődjön egy újfajta lelkigondozói munka a cserkészszövetségben belül. A résztvevők megtárgyalták a szervezet struktúrájába újonnan bekerülő lelki vezető szerepét, lehetséges feladatkörét, valamint körvonalazódni kezdett a konkrét tevékenysége is a cserkészpapok és szimpatizánsok csoportjával együttműködve. A lelki vezetőt ősszel választja majd meg a cserkészek közgyűlése, de a jelöltállítást elsősorban a cserkészpapok közösségébe tömörülő lelkipásztorok vállalták. Bemutatták a cserkészek megújulás alatt álló nevelési programját, amely hat egyenrangú fejlődési területet jelöl meg: testi, lelki, szellemi, társas, érzelmi és jellem. Pozitív vélemények és konstruktív megjegyzések hangzottak el a program ezen pontjához is.
Az ülés végén olyan gyakorlati ügyek kerültek terítékre, mint pl. a Mária Út felvidéki szakaszának megtöltése „élettel”, azaz, hogy a közeljövőben esedékes kiépülés után minél hamarabb zarándokokkal teljen meg az út. De szó volt a papi jelenlétről a cserkész nyári vezetőképző táboraiban és országos rendezvényein, és a cserkészpapi közösség bővítéséről is.
 
szmcs-p

3 csatolt kép
CserkészpapokCserkészpapokCserkészpapok
Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA