A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség
Vezetővé válni nem azt jelenti, hogy elvégezted a képzést
Nemzeti jelentőségű intézmények - 2015. augusztus 3., hétfő 11:57

Palást. Csütörtök délben befejeződtek a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség idei vezetőképző táborai. Tizenegy napon keresztül összesen 162 cserkész tartózkodott a lévai járásbeli Palást község közelében, hogy dacolva az időjárás viszontagságaival megtanulják mindazt, amire szükségük van ahhoz, hogy évközben megfelelően tudják vezetni a tőlük fiatalabb cserkészeket.


Július 20-30. között három hazai és egy nemzetközi vezetőképző tábor, egy segítő tábor valamint egy kiscserkésztábor valósult meg a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség szervezésében. A segédőrsvezető-képző táborban idén 34-en vettek részt. Ez a tábor a legfiatalabbaknak szól, 13-15 éves korosztálynak. A főként gyakorlati cserkésztudásra fókuszáló táborban a fiatalok az őrsvezető munkájának segítését tanulják meg. Az őrsvezetőképző táborban közel negyven 15-18 év közötti fiatal vett részt, akik a táborból hazaérve az új cserkészévet már egy-egy cserkészőrs élén kezdhetik meg. A tábor a képzésvezetőknek is új kihívásokat tartogatott, mivel már az új nevelési módszert adták át a fiataloknak. A kiscserkészvezető-képző táborba ebben az évben 12-en jelentkeztek. A kiscserkészek nevelésének alapjait az őrsvezetők is elsajátítják, ide azok a cserkészvezetők jönnek, akik kifejezetten ezzel a korosztállyal szeretnének hosszú távon foglalkozni. A 18 év feletti cserkészeknek ez éven is az SZMCS segítségével szervezte meg a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma a nemzetközi segédtisztképzést.


A vezetőképző táborok mellett idén is működött a segítő tábor (SETA), 16 fős csapata élelemmel látta el a cserkészeket a közel két hét során, valamint szervezési és logisztikai kérdésekben is segítségükre voltak. A táborok mellett egy ötnapos kiscserkésztábor is megvalósult, hogy a vezetőjelöltek már a táborban saját tapasztalatot gyűjthessenek arról, milyen érzés, mikor már ők szervezik – és nem nekik – szervezik a programot.


„A fiatalok életében meghatározó szerepet játszik a vezetőképző tábor. Életük során itt találkoznak először a felismeréssel, hogy cserkészvezetővé válni nem csupán azt jelenti, hogy teljesítette a vezetőképző táborokat. A völgyben az elmúlt két hét alatt a gyakorlati tudás mellett átélhették, hogy felelősséggel tartoznak a rájuk bízott gyermekeknek, szüleiknek, de ettől a felelősségtől nem ijednek meg. Életre szóló élmény, és ezt tapasztalatból mondhatom” – fejtette ki a vezetőképzés lényegét Gál Erik, az SZMCS vezetőképzésért felelős koordinátora.
(szmcs-p)

6 csatolt kép
Vezetővé válni - SZMCSVezetővé válni - SZMCSVezetővé válni - SZMCSVezetővé válni - SZMCSVezetővé válni - SZMCSVezetővé válni - SZMCS
Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA