A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
„Kórógy érdekében akarunk dolgozni”
MÁÉRT - 2017. május 18., csütörtök 01:23

Dezső István, a Tordinci járás magyar kisebbségi önkormányzatának alelnöke nyilatkozott

A vasárnapi választáson a magyarság szempontjából „érdekes” helyzet a Tordinci járáshoz tartozó Kórógyon lesz, ugyanis hárman indulnak a járási elöljáró magyar helyettesének posztjáért. Egyikük Dezső István, aki a járás magyar önkormányzatának alelnökeként már eddigi tisztségében is a közösségért dolgozott.
 
A legutóbbi kisebbségi önkormányzati választásokon Kórógyon a HMDK által támogatott lista főlényes győzelmet aratott. Korábban nem tapasztalt jelentős részvételi aránnyal a kórógyiak egyértelműen kinyilvánították: gyökeres változást szeretnének.
- Úgy érzem, most van itt a pillanat, hogy hosszú idő után igazán nagy eredményeket érhessünk el falunkban. Jankovics Róbertnek a horvát száborba kerülése egyértelműen azt jelenti, hogy Kórógynak embere van a legmagasabb szinten, és hogy eljött az ideje annak, hogy a helyi szintről is „hivatalból” segítsük őt, hogy mielőbb megkezdődhessenek azok a felújítások, amelyekre sürgősen szükség van falunkban. Itt elsősorban a kultúrotthon felújítására gondolok, amely, habár kórógyiak építették, ma a Tordinci járás tulajdonában van, amely viszont az előző években semmit sem tett korszerűsítése érdekében, így a téli hónapok alatt szinte teljesen használhatatlan. Ezen akarunk most változtatni, és ezen fogunk is változtatni, amennyiben olyan járási vezetőnk lesz, aki hajlandó lesz olyan feltételeket teremteni, hogy mi magunk is pénzt tudjunk szerezni a felújításhoz. Határozott ígéretünk van képviselőnktől, hogy amennyiben szervezetünk kapja meg a használati jogot, még az idén több százezer kúnát fordíthatunk a tető és a nyílászárók cseréjére, valamint a szigetelésre. Ehhez nélkülözhetetlen a járási vezetőség hozzájárulása, ami eddig, sajnos, nem volt meg. Ez volt a fő oka annak, hogy egyáltalán vállaltam a megmérettetést - nyilatkozta lapunknak Dezső István.
 
Kultúrotthon felújítása, járdák javítása, temető, faluház...
Kórógy egy külön világot jelentő kis falu, évszázadok emlékeit őrző, küzdelmes múltra visszatekintő, hagyományokban gazdag és bizakodó közösségnek ad otthont. Olyannak, amelynek a tagjai képesek voltak újra felépíteni lerombolt életüket, a középületek és az élhető környezet megteremtése viszont a járás feladata.
- A faluban a járdák állapota tűrhetetlen, ezt nem tudjuk megoldani a járás nélkül, mert ez is a tulajdonát képezi. A járási vezetés sajnos az idén sem pályázott e célból Zágrábban anyagi forrásokra, saját bevételekből pedig ezt megvalósítani nem tudjuk. Ez a helyzet is jól mutatja, hogy nem mindegy, ki képviseli a Tordinci járásban Kórógy érdekeit. Ezenkívül meg kell oldanunk a faluház helyzetét is, és a temető kerítésének a megépítése is fontos. Ezek nem nagy befektetések, de nekünk fontosak. Csak akkor tudjuk ezeket a gondokat megoldani, ha minél erősebb képviseletünk lesz a Tordinci járásban, és ehhez én is hozzá szeretnék járulni tudásommal, tapasztalatommal - nyilatkozta Dezső István, a Tordinci járás HMDK által támogatott magyar elöljáróhelyettes-jelöltje.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA