A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Pázmaneum Polgári Társulás
Dunaszerdahely városa is csatlakozott az Esterházy-emlékévhez
Külhoni civil szervezetek - 2017. június 29., csütörtök 13:30

A Pázmaneum Társulás által meghirdetett Esterházy-emlékévhez az egész év folyamán lehetőség van csatlakozásra. Dunaszerdahely városának önkormányzata 2017. június 27-én csatlakozott az emlékévhez.
A Pázmaneum Társulás ügyvezető elnöke, Karaffa Attila javaslatára került az önkormányzati ülés napirendjei pontjai közé a csatlakozási kérelem, aki röviden ismertette a mártírpolitikus életét és védelmébe is vette. Egy, korábban pártszínekben, most függetlenként politizáló dunaszerdahelyi képviselő hevesen bírálta és antiszemitának nevezte Esterházy Jánost az önkormányzati ülésen.  Karaffa erre reagálva kifejtette, biztosan más forrásokból informálódik a képviselőtársa, hiszen a 60 éve elhunyt politikus maga is zsidókat bújtatott és segítette őket. Erről korabeli tanúvallomások állnak rendelkezésre. Közismert, hogy Esterházy volt az egyedüli jelenlévő parlamenti képviselő, aki nem szavazta meg a szlovákiai zsidók deportálását lehetővé tévő 1942. évi 68. számú törvényt.
A második világháború idején államilag szított antiszemitizmus a korabeli szlovák politika szinte teljes egészét megfertőzte. Kivonni alóla magát leginkább csak a Magyar Párt tudta, amelyet bírálói ezért "Egyesült Magyar-zsidó Pártnak" is csúfoltak. Abban, hogy a szlovákiai magyar politika és közélet nem vette át az antiszemita magatartást nagy szerepe volt Esterházy Jánosnak, aki mély keresztény konzervativizmusa miatt határozottan elutasította úgy a nácizmust, mint a fajelméletet.
Végül a városi képviselők 12 igen, 3 tartózkodás, 3 nem szavazat mellett (további 3 képviselő nem szavazott) megszavazták a javaslatot.
Társulásunk alapítása óta felvállalja a felvidéki magyar mártírgróf eszmeiségét, és több alkalommal megemlékeztünk róla az Imakilencedek alkalmával, 2008-ban pedig a Rákóczi Szövetség Esterházy emlékéremmel tüntette ki a Pázmaneumot. 2011-ben a polgári társulás Dunaszerdahely Fő utcáján Esterházy domborművet avatott. A közadakozásból elkészített mű Lipcsey György Munkácsy-díjas szobrászművész alkotása. Felvidéken összesen több mint tíz településen található a mártírgrófról szobor vagy emléktábla.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA