A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Elindult az Európai védelmet jogainknak! online aláírásgyűjtési kampány – az RMDSZ arra buzdít: minél többen írjanak alá a kisebbségek európai védelméért
MÁÉRT - 2017. július 17., hétfő 12:34

Mi, az erdélyi magyar közösség kultúránkkal, hagyományainkkal több évszázada gazdagítjuk az európai közösséget. Most Európán a sor: azt kérjük, hogy álljon ki értünk, hogy álljon ki a kisebbségek jogainkért – ezzel az üzenettel indította az RMDSZ Európai védelmet jogainknak! (Minority Safepack Initiative) című online aláírásgyűjtési kampányát, amely az európai kisebbségek jogvédelméről szól, arról, hogy Európa kötelezze tagállamait – így Romániát is – a kisebbségek jogainak betartására. A sajtónak tartott technikai eligazító során Porcsalmi Bálint ügyvezető elnök azt hangsúlyozta, bár a Szövetség először gyűjt elektronikus formában aláírásokat, reméli, sikeres lesz kampányuk, hiszen a kisebbségügyi kezdeményezést támogató aláírás ívének kitöltése mindössze 3 percet vesz igénybe. Kelemen Hunor szövetségi elnök Csíkszeredából online jelentkezett be az eseményre. Az RMDSZ az online kampányra külön weboldalt hozott létre, az aláírásokat papíron szeptembertől gyűjtik.
Kelemen Hunor szövetségi elnök a munka legfontosabb részének nevezte az online aláírásgyűjtési kampányt. Kiemelte: amikor elindították a Minority Safepack európai polgári kezdeményezést, egyetlenegy cél foglalkoztatta az RMDSZ-t és az őshonos kisebbségek kérdésével foglalkozó FUEN-t, mégpedig az, hogy törvényhozásra kényszerítse az európai döntéshozókat. „Európa ma megosztott az őshonos kisebbségek tekintetében is: van a boldogabbik Nyugat-Európa, ahol sikerült megoldani a kisebbségi kérdést, és ott vannak a volt kommunista országok, amelynek Románia is része. A mi esetünkben azt állítja az állam, a hivatalos álláspont az, hogy sikerült modellértékűen rendezni a kisebbségi kérdést, de ez nem igaz” – mutatott rá a kezdeményezés fontosságára Kelemen Hunor.
Határozott meggyőződése az, hogy Európának meg kell védenie polgárait, az őshonos kisebbségeket is, akik a többségiekhez hasonlóan szintén hozzájárultak az elmúlt száz esztendőben Európa sokszínűségéhez, viszont nem kívánnak asszimilálódni. „Ezt az EU-nak kötelessége felismerni. Mi párbeszédet kérünk a törvényhozóktól, ezt követően pedig egy olyan törvényt, amely rendezi a kisebbségi jogokat a tagállamok szintjén. Uniós védelmet nyújt az őshonos kisebbségeknek, szabad anyanyelv-használatot és szimbólumhasználatot ír elő, egyenlő bánásmódot biztosítana többség és kisebbség között” – tette hozzá.
A MSPI kezdeményezést áprilisban regisztrálta az Európai Bizottság, így egy év áll a rendelkezésre ahhoz, hogy Európa legkevesebb 7 tagállamából egymillió aláírást gyűljön össze a jogalkotás elkezdéséhez – az RMDSZ 250 ezre kíván hozzáadni az egymillióhoz. „Ebben az időszakban, azaz jövő év áprilisáig kiemelten kell foglalkoznunk azzal is, hogy EU-s, de hazai döntéshozókat és véleményformálókat is meggyőzzük arról, hogy mi, kisebbségiek nem akarunk elvenni semmit a többségtől. Kampányunknak ez a része azért is fontos, mert a jogalkotás az Európai Tanácsban, az államfők és kormányfők tanácsában születik meg végezetül. Nehéz, de komplex feladat lesz, én viszont abban bízom, hogy megbirkózunk az előttünk álló feladattal” – összegzett Kelemen Hunor, aki ezt követően elsőként írta alá Romániából az online aláírásgyűjtési ívet.
Az online aláírásgyűjtési kampány technikai részleteiről Porcsalmi Bálint elmondta: aláírni legegyszerűbben a személyi szám vagy a személyi igazolvány segítségével csak egyszer lehet minden uniós tagállam 18. életévét betöltött állampolgárának, még akkor is, ha valaki kettős állampolgár. „Aláírni magyarul is lehet, fontos kiválasztani az állampolgárságnak vagy a bejelentett lakhelynek megfelelő országot, mert az űrlapok különböznek egymástól” – nyomatékosított Porcsalmi.
Bár Európában jövő áprilisban zárul a kampány, a Szövetség idén, még decemberben szeretné itthon, Erdélyben lezárni az aláírások gyűjtését. Ennek az időszaknak a végén a kezdeményezőknek be kell nyújtaniuk hitelesítésre a román szakhatóságokhoz az aláírásokat. A begyűjtött adatok ellenőrzési folyamata a nemzeti hatóságok részéről legkésőbb 2018. július 2-ig tart. Ezután az összegyűjtött aláírásokat benyújtják az Európai Bizottsághoz, amelynek ezt követően további három hónapja van a vizsgálatra, az Európai Parlamentben megtartott nyilvános meghallgatásra, valamint a válasz megfogalmazására. Várhatóan 2018 októberében kell kezdődnie a jogalkotásnak – tájékoztatott az RMDSZ ügyvezető elnöke.
Az RMDSZ arra kér mindenkit: civil szervezeteket, egyházakat, médiát, magánembereket pártállástól függetlenül, hogy áldozzanak 3 percet, és írják alá az európai kisebbségek jogait támogató kezdeményezést, népszerűsítsék az ügyet, kapcsolódjanak be a kampányba.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA