A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
A szlavóniai magyarok a két világháború között
MÁÉRT - 2017. augusztus 11., péntek 16:01

A kelet-szlavóniai magyarok helyzetéről a két világháború között – ez a címe annak a könyvnek, amely a Zrínyi Magyar Kultúrkör és a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) kiadásában jelent meg.
 
 
A horvát-magyar kétnyelvű könyv egy történelmi forrásdokumentumon alapszik, melyre dr. Nyári Denisz, az eszéki egyetem docense doktori disszertációjához való kutatómunkája során bukkant a budapesti Országos Széchényi Könyvtár kézirattárában.  
Az általa gyűjtött anyagot az eszéki Zrínyi Magyar Kultúrkör és a HMDK adta ki, a nyomdai munkát az eszéki Studio HS Internet d. o. o. végezte. A forráskötet publikálása az Országos Széchényi Könyvtár hozzájárulásával történt. 
- A szlavóniai magyarság történetéről szóló irodalom hiányos, ezért minden, ezzel a témával foglalkozó anyag megjelentetése nagy jelentőségű. A horvát és magyar történetírás nem mindig egyezik, a most megjelent kétnyelvű kiadás pedig lehetővé teszi, hogy a magyar és horvát kutatók is hiteles képet kapjanak a kelet-szlavóniai magyarság két világháború közötti helyzetéről – nyilatkozta lapunknak Jukić Zita, a Zrínyi Magyar Kultúrkör elnöke, a könyv szerkesztője.
A Nyári Denisz által talált akták Deák Imre jegyzeteit tartalmazzák, amelyeket az 1930-as években Kelet-Szlavóniában készített. Az eredeti magyar szöveget Nyári Denisz saját átírásban, a horvátot pedig saját fordításban közli, igyekezve minél pontosabban visszaadni az eredeti szöveget.
A könyv összefoglalja Deák Imre terepkutatásait az általa bejárt települések (Lacháza, Haraszti, Szentlászló, Eszék, Rétfalu, , , Čakovci, Ójankovác) szerint. Beszámol mindegyik település rövid történetéről, korabeli közigazgatásáról, a lakosság társadalmi-gazdasági helyzetéről, vallási összetételéről, oktatásáról stb.
A kiadvány nem csak a szlavóniai magyarokról nyújt új ismereteket, de esélyt teremt a horvát és magyar történetírás közötti párbeszéd és együttműködés kialakítására is.
Jukić Zita lapunknak elmondta, a könyvhöz egyelőre a Zrínyi Magyar Kultúrkörnél juthatnak az érdeklődők, valamint az őszi könyvbemutatókon lesz majd kapható.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA