A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózata Alapítvány
In Between? - Elbeszélt történetek nyomában Európa határvidékein
Külhoni civil szervezetek - 2017. szeptember 11., hétfő 17:04

A határvidékeken különösen éles fénytörésben mutatkozik meg a XX. századi Európa sorsa. Hogyan fonódik össze a lokális történelem az európaival a magyar-román határvidéken? Ezt a kérdést fogja vizsgálni az az egyetemistákból álló nemzetközi csoport, amely a határvidéken élőkkel folytatott beszélgetéseken keresztül és emlékezeti helyeket felkeresve igyekszik minél többet megtudni a régió múltjáról. A tanulmányút, amelyre 2017. szeptember 18-25. között kerül sor az Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózatának szervezésében, az európai határvidékek történelmét kutató „In Between?” projekt részét képezi.

A résztvevők, akiket különböző európai országokból jelentkezők közül választottak ki, Szegeden, Makón, Deszken, Tótkomlóson, Magyarcsanádon, Battonyán, valamint a Romániában fekvő Óbesenyőn, Pécskán és Tornyán tesznek látogatást. A látogatás keretében az ott élőkkel és helyi szervezetek képviselőivel találkoznak, beszélgetéseket folytatnak az adott hely történetéről, fotográfiákat, dokumentumokat és leveleket digitalizálnak, családi archívumokat ismernek meg és visszaemlékezéseket rögzítenek. Nemcsak arra keresik a választ, hogy kulturális és etnikai szempontból milyen sokszínű a határvidék múltja, de arra is, hogy a 20. század megrázó tapasztalatai, mint a Románia és Magyarország közötti határok változása, vagy a nemzetiségi jogok semmibe vétele a kommunizmus időszakában, milyen hatást gyakorolnak a helyiek identitására.

A magyar-román határvidéken tett tanulmányutat a módszertani kérdéseknek szentelt műhelyfoglalkozások előzik meg Varsóban. A tanulmányút során összegyűjtött anyagok, amelyek a december elején Berlinben tartandó konferencián kerülnek bemutatásra, európai levéltárakhoz és intézményekhez kerülnek.

Az „In Between?” negyedik, jelenlegi fordulójának keretében az egyetemisták összességében négy európai határvidéket látogatnak meg. A magyar-román határvidéken kívül ezek a következők: a Preszpa-vidék, Katalónia és az albán-montenegrói határvidék. További információ a projektről az alábbi linken található: www.enrs.eu/inbetween.

Helyi partnerek: Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszéke; Nemzetiségek Háza, Szeged; “Bánát” Szerb Kulturális Egyesület, Deszk; Deszki Falunkért Egyesület; Tótkomlósi Szlovák Önkormányzat; Fodor Manó Helytörténeti Egyesület, Battonya; Pécska/Pecica város Önkormányzata, Románia; Pro Pir Kult Alapítvány, Tornya/Turnu, Románia.

Technológiai partnerek: Sony, ProClub, DDP

A projekt a Nemzetközi Visegrádi Alap támogatásával valósul meg.

Kapcsolat:
Danyi Gábor
projektkoordinátor
gabor.danyi@enrs.eu
+48 22 395 76 14

Az Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózata (ESzEH) egy nemzetközi vállalkozás, amelynek célja a XX. századi Európa emlékezetének megőrzése, történelmének kutatása, dokumentálása és népszerűsítése, különös tekintettel a diktatúrákra, a háborúkra és az elnyomással szemben álló társadalomra. A Hálózat tagjai: Németország, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország és Románia. Megfigyelői státusszal rendelkezik Albánia, Ausztria, Csehország és Lettország. További információ: www.enrs.eu.

1 csatolt kép
In Between banner
Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA