A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Tőkés László EU-képviselő
Reagálás két európai parlamenti felszólalásra
MÁÉRT - 2017. december 7., csütörtök 10:22

Doru-Claudian Frunzulică román balliberális politikus, a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben nevű képviselőcsoport (S&D Group) tagja, a Romániában kormányzó Szociáldemokrata Párt (PSD) képviselője a múlt hónap utolsó napjaiban két olyan felszólalással hívta fel magára a figyelmet a brüsszeli törvényhozásban, amelyekre Tőkés László erdélyi képviselő, az Európai Néppárt (EPP) frakciójának tagja nyílt levélben érezte szükségét reagálni. Ez alább olvasható.
 
NYÍLT  LEVÉL
Doru-Claudian Frunzulică
európai képviselő úrnak
Brüsszel
 
Tisztelt Képviselő Úr!
Múlt héten mindkét felszólalásának fültanúja voltam az Európai Parlament plenáris ülésén. A felvetett ügyek közérdekű természete késztet megszólalásra.
November 29-én az új ukrán oktatási törvénnyel kapcsolatban kérte állásfoglalásra az európai törvényhozást. Az Ukrajnában élő román és magyar kisebbségi közösség iránti szolidaritás jegyében, messzemenően egyetértek Önnel. Az Európai Parlament nem mehet el szó nélkül az emberi és kisebbségi, különösképpen pedig az anyanyelvű oktatáshoz fűződő jogokat ért sérelmek mellett, melyek az Unió egyik társult országában, Ukrajnában érik a nemzetiségeket. Hasonlóképpen, a Swoboda mozgalom szélsőséges megnyilvánulásaival szemben is állást kell foglalnia.
November 30-i felszólalásának azon valótlan állítását azonban határozottan visszautasítom, mely szerint „nekünk Romániában pozitív tapasztalataink vannak a nemzeti kisebbségek ügyének kezelését illetően”. Romániai magyarként ezúton vagyok kénytelen az erdélyi magyar közösség nevében cáfolni a posztkommunista román többségi hatalom ezen nemzetiségi doktrínáját és felhívni a nemzetközi figyelmet a romániai magyarok helyzetének megoldatlan voltára.
Felszólalásában Ön a december 1-jei román nemzeti ünnepet méltatta. A többségi román nép iránt én is jókívánságaimat fejezem ki ebből az alkalomból, azzal a fontos kiegészítéssel, hogy a romániai magyarok csak abban az esetben tudnák méltányolni ünnepüket, hogyha Románia betartaná azt az 1918-ban vállalt kötelezettségét, hogy a területéhez csatolt Erdélyben is biztosítani fogja a magyar közösség „teljes nemzeti szabadságát”.
 
Brüsszel, 2017. december 5.
 
                                                                                         Tőkés László
                                                                                         EP-képviselő

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA