A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
143 családi vállalkozás kapott támogatást
MÁÉRT - 2017. december 7., csütörtök 11:29

Eszéken írták alá kedden a horvátországi magyarság támogatását szolgáló gazdaságfejlesztési program első sikeres pályázatainak a szerződéseit; a magyar kormány által a 2017-es évre biztosított 500 millió forintos keretből 143 családi gazdaság/vállalkozás kapott támogatást.
A helyi magyarság számára komoly előrelépési lehetőséget jelent az idén szeptemberben induló program, az anyaország által rendelkezésükre bocsátott mintegy 500 millió forintos forrás nagyban hozzájárulhat a térség magyar gazdáinak és családtagjaik helyben maradásához, életkörülményeik javulásához.
Kiss-Parciu Péter, a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium határ menti gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkára az eszéki magyar oktatási és művelődési központban tartott aláírási ünnepségen kifejtette, fontos, hogy Horvátországban van egy olyan közösség, amely meg tudta fogalmazni céljait, ezt most egy stratégia formájában tette meg. Majd, mint mondta, a program lebonyolításához szükség volt egy alapítvány létrehozására is, ez az Economica Hungarica Alapítvány. Mindezen túl elismerését és köszönetét fejezte ki a horvát állam és a hatóságok közreműködése és támogatása miatt, amelyek segítették a horvátországi magyaroknak szánt gazdaságfejlesztés megvalósulását.
Mint mondta, a magyar kormány prioritással kezeli a határon túli magyarok ügyeit, de soha korábban nem volt olyan helyzetben Magyarország, hogy ilyen mértékű segítséget nyújtson.
Jelezte, hogy a horvátországi pályázat sikerességét mutatja, hogy 162 pályázat ékezett be, amelyből 143 nyert. Az önrésszel együtt közel 700 millió forintnyi összegű fejlesztés valósul meg, 80 százalékban a mezőgazdaság területén - hangsúlyozta.
Hozzátette, hogy a mezőgazdaság húzóágazat nemcsak Horvátországban, hanem általában a Kárpát-medence magyarlakta területein. „Ezért a jövőben erre a területre szeretnénk összpontosítani és nagyobb összegű pályázatokat meghirdetni“ - húzta alá.
Kifejtette, hogy egyrészt tőkét adnak a mezőgazdasági termelőknek, másrészt a piacszerzésben is segítik őket a Magyar Nemzeti Kereskedőház irodáin keresztül.
Jakab Sándor, az Economica Hungarica Alapítvány kuratóriumának elnöke szerint régóta vártak erre a pillanatra, hiszen már régen megfogalmazták azt, hogy a magyarság fennmaradásának nagyon fontos pillére a gazdasági életben való aktív részvétel, legalább annyira fontos, mint a magyar oktatás és a hitélet. - Most pedig a harmadik Fidesz-kormány teljes erővel segít minket a gazdasági élet terén is, és korábban soha nem látott támogatásban részesít bennünket – fogalmazott Jakab, aki köszönetet mondott ezért a magyar kormánynak. Elismeréssel szólt a horvát minisztériumoknak az ügyhöz való hozzáállásáról, és az alapítvány munkatársainak is megköszönte az elmúlt hetekben végzett munkájukat. Gratulált a sikeres pályázóknak, azokat pedig, akik ezúttal nem nyertek, arra buzdította, hogy éljenek a lehetőséggel, és jelentkezzenek a következő kiírásokra is.
Palizs Tóth Hajnalka, az alapítvány vezetője is rendkívül sikeresnek értékelte az első pályázati kört.
- Örömmel tapasztaltuk, hogy a stratégiában megnevezett mindhárom megyéből, vagyis Eszék-Baranya, Vukovár-Szerém és Verőce-Dráva mente megyéből volt pályázó – mondta az Alapítvány vezetője, aki a közvetlen munkatársain kívül köszönetet mondott a HMDK Gazdakörnek és a HMDK alkalmazottainak, akik több személynek is segítettek a pályázat összeállításában, de számíthattak a Vukovári Magyarok Egyesületére és a szentlászlói kultúregyesület tagjainak a segítségére is. A sikeres pályázókat arra buzdította, hogy a következő hetekben is keressék az alapítvány irodáját, mert továbbra is mindenben a rendelkezésükre állnak, mert, mint mondta, mindannyiunk érdeke, hogy a pályázati beruházások, fejlesztések mielőbb megvalósuljanak. Több gyakorlati tanáccsal is ellátta a résztvevőket.
A beszédek után sor került a szerződések aláírására is.
A gazdák türelmesen várakoztak a négyes sorban, hiszen, mint mondták, hatalmas lehetőség ez számukra. A legtöbbjüknek a gépparkjára már rég ráfért volna a fejlesztés. Így vélekedik a beraki Élő Dániel is, aki testvérével közösen gazdálkodik a 220 hektáros területen, a támogatást új traktor vásárlására fordítja.
Az erdődi Hodán Valériáék 54 hektáros területet művelnek, a szántóföldi kultúra mellett gyümölcsösük is van, ők kisebb munkagépekre pályáztak. Nekik is sokat jelent ez a lehetőség, az eszközbeszerzést csupán önerőből az elkövetkező időszakban biztosan nem tudták volna megvalósítani.
Az eseményen részt vett De Blasio Antonio eszéki magyar főkonzul és Obradović Ena, a főkonzulátus gazdasági attaséja is.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA