A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Tőkés László EU-képviselő
ÚJÉVI NYILATKOZAT – Folytatódnia kell a demokratikus, illetve a kisebbségpolitikai rendszerváltozásnak
MÁÉRT - 2018. január 8., hétfő 20:24

Mihály király halála a gyász tragikumával idézte emlékezetünkbe a 70 évvel ezelőtti lemondatásával járó kommunista hatalomátvételt.
1989 decemberében a forradalmi népakarat egyszer s mindenkorra véget akart vetni az illegitim kommunista önkényuralomnak. A legfőbb katonai ügyészség azonban éppen a decemberi évforduló idején erősítette meg hivatalos formában, hogy a román forradalmat már a kezdet kezdetén megpuccsolták. A forradalminak álcázott új vezetőség katonai diverzió révén ragadta magához és próbálta legitimálni hatalmát.
Csak üdvözölni lehet, hogy Klaus Iohannis államelnök síkraszáll az igazságtétel folytatása mellett. „Túl sokáig vártunk, hogy fény derüljön az igazságra” – jelentette ki a forradalom ügyében folyamatban lévő nyomozások kapcsán. Remélni merjük, hogy az emberiesség ellen elkövetett bűncselekmények elnyerik méltó büntetésüket, és a 2018-as esztendő a Ion Iliescu nevével fémjelzett posztkommunista korszak végének a kezdetét fogja jelenteni. A 28 éve elkezdődött demokratikus rendszerváltozást folytatni kell ebben az új évben!
Az erdélyi magyarság kezdettől fogva az élén állt a kommunista diktatúra elleni harcnak. Éppen ezért joggal várhatja el, hogy politikai képviselői a kommunista visszarendeződéssel is következetesen szembeszálljanak. Ezt szem előtt tartva megengedhetetlen, hogy az RMDSZ a mostani utódpárti hatalom – Iliescu pártjának – parlamenti szövetségeseként működjön közre a jogállamiságot csorbító és a korrupciót kedvezményező bukaresti törvényalkotáshoz. Az új esztendőben ezen a téren is gyökeres változásoknak kell történniük!
Idén országunk Nagy-Románia centenáriumának a megünneplésére készül. Igazi ünneplésre azonban csak az adhatna okot, hogyha végképpen sikerülne megszabadulnia a kommunizmustól és annak gyászos örökségétől.
A romániai magyar nemzeti közösség is csak akkor tudna tisztelettel tekinteni a százados évfordulóra, hogyha a nacionálkommunista elnyomás gyakorlatának vége szakadna, és végre itthon érezhetné magát hazájában. Ennek megvalósítása érdekében keressük azon román barátokat és szövetségeseket, akikkel a kölcsönös tisztelet, szeretet és megbecsülés szellemében, az egyenjogúság alapján párbeszédet tudunk folytatni és együtt tudunk működni. Az új évben közös erővel kellene megelőznünk, hogy bármely nacionalista erők alantas politikai céljaik szolgálatába állíthassák a centenáriumot, illetve az ehhez kapcsolódó magyarellenességet!
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács a romániai demokratikus rendszerváltozás szerves részének tekinti a kisebbségpolitika terén szükséges gyökeres változásokat.
?  Az európai, Kárpát-medencei és romániai kisebbségvédelem unióbeli törvényes kereteinek a megteremtése érdekében támogatjuk az Európai Nemzetiségek Föderális Uniója (FUEN) által benyújtott kisebbségvédelmi kezdeményezés (Minority SafePack) érvényesítéséhez szükséges egymillió aláírás összegyűjtését. Ezzel együtt felszólítjuk Románia kormányát, hogy haladéktalanul vonja vissza az Európai Bizottság vonatkozó döntésével szemben benyújtott keresetét az EU bíróságán.
Integrált országos autonómiaprogramunk részeképpen fenntartás nélküli támogatásunkról biztosítjuk partnerszervezetünknek, a Székely Nemzeti Tanácsnak a Székelyföld területi autonómiájára vonatkozó törvénytervezetét, és üdvözöljük annak egyéni törvénykezdeményezésként való benyújtását Románia parlamentjében.
?  Hasonlóképpen üdvözöljük a hazai magyar pártok – az RMDSZ, az Erdélyi Magyar Néppárt és az MPP – vezetői által ma aláírandó, közös autonómia-állásfoglalást. Sajnálatos, hogy a kialakult konszenzus nem volt elegendő arra, hogy az RMDSZ és az MPP képviselőcsoportja egységesen nyújtsa be a parlamentben Székelyföld autonómiastatútumát. Ennek ellenére örvendetes, hogy pártjaink egységesen állnak ki a Partium sajátos közigazgatási jogállása mellett.
?  A határok fölötti nemzetegyesítés viszonylatában kiemelt fontosságot tulajdonítunk a közelgő magyarországi választások integráló erejének. A külhoni magyarok részvétele konkrét tartalommal tölti meg a magyar állampolgárság egyetemes intézményét, másfelől a határon túl élő magyarokat szerves módon bekapcsolja a nemzet vérkeringésébe.
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács kiterjedt szervezeti keretei, erdélyi irodahálózata és szakszerű tevékenysége révén, az Erdélyi Magyar Néppárttal szorosan együttműködve kíván – ereje szerint – hozzájárulni a romániai demokratikus, illetve a kisebbségpolitikai rendszerváltozás véghezviteléhez. Nép- és nemzetszolgálatában az 1918-ban megalakult történelmi elődjére, az Erdélyi Nemzeti Tanácsra tekint vissza, melynek centenáriuma alkalmából a 2018. esztendőre meghirdeti a magyar nemzeti önrendelkezés évét.
„Add vissza nékem a Te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem!” (Zsolt 51,14) – ezzel az imakéréssel induljunk neki az új esztendőnek!
 
Nagyvárad, 2018. január 8.
 
 
                                                                                                   Tőkés László
                                                                                       európai parlamenti képviselő
                                                                                                 az EMNT elnöke
                                                                          

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA