A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Tőkés László EU-képviselő
A szeretetnek a gyűlölet fölött aratott győzelme
MÁÉRT - 2018. április 9., hétfő 13:42

Tőkés László európai parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke vasárnap délben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Mándokon, a 4. szavazókörben adta le szavazatát az országgyűlési választásokon. Ezt megelőzően a helybéli református templomban vett részt a délelőtti istentiszteleten és szólt a gyülekezethez. Vasárnap este viszont az EMNT nagyváradi demokráciaközpontjában tartott eredményvárón értékelte a választási eredményeket és nyilatkozott a sajtónak.
A Fidesz-KDNP erdélyi EP-képviselője a Tiszántúli Református Egyházkerületből kiszakadt Királyhágómelléki Református Egyházkerület volt püspökeként az anyaszentegyház határokon átívelő lelki-nemzeti közösségében köszöntötte a mándoki templomos gyülekezetet. Szatmár és Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bihar és Hajdú-Bihar, Arad és Békés, valamint Temes és Csongrád megyék határtalan összetartozását hangsúlyozva „a szeretet himnuszának” apostoli igéit idézte, rámutatva, hogy az egyetemes isteni és emberi szeretet körébe a hazaszeretet és a nemzettársaink iránti szeretet is értelemszerűen beletartozik. A választások részvevőit ez a szeretet hassa át, mint ahogy a bizalmukra érdemes felelős vezetőknek és képviselőknek is ugyanettől az érzéstől indíttatva kell gondját viselniük a rájuk bízottaknak: a nemzetnek, a határon innenieknek és túliaknak, a városoknak, falvaknak, egyházaknak, közösségeknek, családoknak és az egész társadalomnak – mondotta a volt temesvári lelkipásztor.
Az eredményvárón elhangzott beszédében Tőkés László a szeretetnek a gyűlölet fölött aratott győzelmeként értékelte a választási eredményeket. Azok, akik a nemzet megosztásán ügyködtek, csúfos vereséget szenvedtek. Ezzel szemben viszont azok, akik a magyarság önvédelmi harcának ügyét tűzték zászlajukra, elsöprő sikert arattak – mutatott rá erdélyi képviselőnk, külön is kiemelve, hogy a külhoni magyarok ellen irányuló kampánypropagandának nem volt foganatja, sőt a külhoni magyarok jelentős mértékben járultak hozzá a nemzeti erők, a Fidesz-KDNP-pártszövetség sorsdöntő győzelméhez.
Európai képviselőnk szívbéli elismerését fejezte ki Orbán Viktor elnöknek, a nemzet miniszterelnökének, és külön is köszönetet mondott az erdélyi magyar választópolgároknak, valamint a levélszavazatok leadásában oroszlánrészt vállaló Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsnak és Erdélyi Magyar Néppártnak.
Holnap a magyar választási eredmények jó hírét viszem Brüsszelbe – zárta beszédét az EMNT elnöke.

 

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA