A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
Felújítják a kiskőszegi kultúrotthont is
MÁÉRT - 2018. április 11., szerda 12:39

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének köszönhetően megkezdődtek a munkálatok a második világháború után épült kiskőszegi/batinai kultúrotthonon, a következő hónapokban az egész épület teljes egészében megújul.
 
A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK), lehetőségeihez mérten, mindig is segítette a magyarságunk számára fontos egyházi és világi középületek renoválását, javítását, alkalomadtán újak építését is. Az elmúlt évben ennek köszönhetően több millió kúnás beruházások valósultak meg a horvátországi magyarság számára fontos egyesületekben, intézményekben. A fejlesztések idén sem állnak le, a Darázsi járással együttműködve megkezdődött a kiskőszegi kultúrotthon felújítása is.
A kiskőszegi kultúrotthon közvetlenül a második világháború után épült, gerincének a nagyméretű moziterem tekinthető. Az évek során ugyan több alkalommal is tatarozták, ám mára elengedhetetlenné vált az egész épület felújítása. A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége érzékelte a kiskőszegiek problémáját, ezért Jankovics Róbert, a horvátországi magyarság parlamenti képviselője és Sipos Sándor, a Darázsi járás magyar elöljáró-helyettese kezdeményezték az épület felújítását.  
- Egy rendkívül impozáns, nagy épületről van szó, a kiskőszegi művelődési élet központjáról, amely már nagyon megérett a felújításra. Ennek során kicseréljük a tetőszerkezetet, új színpadot építünk, bevezetjük a gázfűtést, valamint a moziterem belső tatarozása is megtörténik majd, ami azt is jelenti, hogy a padlózatát is kiegyenesítsük, így az alkalmas lesz akár bálok vagy hasonló rendezvények megtartására is - mondta Sipos Sándor, a Darázsi járás magyar elöljáró-helyettese, aki hozzáetette azt is, hogy a munkálatok már meg is kezdődtek.
A kiskőszegi fejlesztések a HMDK jóvoltából, Jankovics Róbert parlamenti képviselőnknek köszönhetően kezdődhettek el. - A HMDK számára mindig is fontos volt, hogy egyesületeink megfelelő körülmények között működhessenek, legyen az kultúrotthon vagy akár saját székház. Különösképpen fontosnak tartom ezt a Darázsi járásban élő magyarok vonatkozásában. A közelmúltban, csak hogy néhányat említsek, Vukováron, Dályhegyen, Nagypiszanicán, Brekinskában, Laskón, Várdarócon, Bellyén, Szentlászlón, Pélmonostoron és Sepsén is jelentős projekteket valósítottunk meg, és több is folyamatban van. Úgy gondolom, hogy a kiskőszegiek is megérdemlik, hogy méltó, a 21. századi igényeket teljes mértékben kielégítő közösségi épületük legyen - mondta Jankovics Róbert.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA