A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Korodi Attila Strasbourgban: a törvények leszűkített értelmezése nem akadályozhatja a kisebbségi jogok betartását
MÁÉRT - 2018. április 24., kedd 15:14

A II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium és a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem kapcsán kialakult helyzetet hozta fel példaként Korodi Attila parlamenti képviselő április 23-i felszólalásában az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének plenáris ülésén, amelyben felhívta a figyelmet arra, hogy számos tagállamban, így Romániában is a törvények szűklátókörű értelmezése és alkalmazása a kissebségi jogok betartásának rovására megy.
Az RMDSZ-es képviselő kitért arra, hogy az elmúlt időszakban Romániában többször is előfordult az a helyzet, hogy a tanügyi törvényben garantált, a helyi önkormányzatokra, illetve egyetemekre vonatkozó döntési autonómiát szembeállították a kisebbségek nyelvén zajló oktatást garantáló joggal, amelyet ugyanaz a tanügyi törvény szabályoz. Természetesen ezekben a helyzetekben mindig a kisebbségi oktatás maradt alul, mivel a törvény betartását ellenőrző intézmények a helyi önkormányzatok és az egyetemek autonómiáját fontosabbnak tartják az anyanyelvi oktatásnál és a kisebbségi jogok betartásánál. Itt említette példaként a katolikus gimnázium és a MOGYE esetét.
Korodi elmondta, meglátása szerint az ilyen helyzetek arra kötelezik az Európa Tanács intézményeit, hogy végezzenek el egy mélyreható elemzést, vizsgálják felül az aktuális rendszereket, majd ezt követően hozzanak döntést a Tanács határozatait ratifikáló országok kötelezettségeire vonatkozóan.
Hangsúlyozta, egyértelművé kell tenni, hogy a nemzeti kisebbségek védelmére vonatkozó nemzetközi egyezmények törvénybe ültetendő előírásait, és a kisebbségek jogait garantáló törvényeket nem írhatja felül ezek leszűkített értelmezése és alkalmazása. A kisebbségi jogok számos tagállam, így például a román alkotmány által definiált alapjogok közé tartoznak, mégis legtöbb esetben háttérbe szorulnak, ezen pedig változtatni kell.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA