A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Többpárti összefogásra van szükség: a képviselőház szakbizottságai úgy döntöttek, beemelik az RMDSZ családon belüli erőszak megfékezésére kidolgozott törvényter
MÁÉRT - 2018. május 16., szerda 10:36

„Bebizonyosodott, hogy az RMDSZ által kidolgozott, és tavaly júniusban elsőként iktatott, a nők elleni és a családon belüli erőszak megfékezését célzó törvénytervezet hiánypótló volt, hiszen a képviselőház szakbizottságainak mai ülésén tervezetünk előírásait majdnem teljes egészében beemelték a kormány által előkészített jogszabály-kezdeményezésbe. Egy olyan folyamatot indított el az RMDSZ Nőszervezete az elmúlt években, amely megkerülhetetlenné tette ezt a témát törvényhozók és a pártok számára. A parlamentnek sürgősen tovább kell lépnie, a lehető legjobb, és az áldozatok számára a leghatékonyabb  törvényes keretet mielőbb meg kell szavaznia” – mutatott rá Csép Éva Andrea, az RMDSZ Maros megyei képviselője, az RMDSZ Nőszervezetének alelnöke a képviselőház jogi és esélyegyenlőségi bizottságának együttes ülését követően, Bukarestben.
Csép Éva Andrea emlékeztetett arra, hogy a parlamenti eljárásban számos törvénytervezet van a nők elleni és a családon belüli erőszak megfékezését célzó, érvényes jogkeret szigorítása érdekében, ezért a törvényhozók a szakbizottsági ülések keretében a beérkezett javaslatok alapján, többpárti konszenzus által a lehető legjobb és leghatékonyabb törvényes keret megalkotását tűzték ki célul.
 „Tekintettel a súlyos statisztikai adatokra, a Parlamentnek nagy felelőssége van a hatályos jogkeret mielőbbi módosításában, az Isztambuli Egyezményben foglaltak törvényerőre történő emelésében. Az RMDSZ és az RMDSZ Nőszervezete eddig is konkrét lépéseket tett a nők, és a családon belüli erőszak megfékezésére, valamint az erre vonatkozó cselekvési tervében, a tudatosító és segítő kampányok mellett, Romániában elsőként dolgozta ki és iktatta törvénytervezetét, amelyet ma beemeltünk a kormány kezdeményezésének szövegébe” - fogalmazott Csép Éva Andrea, az RMDSZ Maros megyei parlamenti képviselője, majd hozzátette: a szakbizottságok együttes ülésén az RMDSZ jogszabály javaslatát, a kormány kezdeményezését, valamint egy PSD-s képviselő által letett módosítást tárgyalták ezúttal.
A Maros megyei törvényhozó továbbá elmondta, hogy jelenleg egy speciális parlamenti bizottság tárgyalja a büntetőjogi törvénykönyvek módosítását célzó tervezeteket, így az RMDSZ tervezetében szereplő büntetőjogi felelősségre vonásra vonatkozó cikkelyekre nem tért ki az együttes szakbizottság a mai ülésen.
Csép Éva Andrea úgy értékelte, hogy bár az RMDSZ tervezetében szereplő büntetőjogi felelősségre vonásra vonatkozó cikkelyek vitatottak, a kételyek eloszlatása végett a Szövetség képviselőházi frakciója egy külön tanulmányt rendelt meg annak érdekében, hogy feltérképezze a más európai országokban, az isztambuli egyezmény törvényerőre történő emelésekor bevezetett szigorító, büntetőjogi intézkedéseket: így a legjobb gyakorlatok mentén lehet és kell majd a román jogrendszert is módosítani.
„Az elmúlt időszakban a nők ellen elkövetett, és a családon belüli erőszak témája az eddigiekhez viszonyítva nagymértékben jelen volt a közbeszédben, a médiában és számos fórumon.  Ez arra hagy következtetni, hogy a Nőszervezet és a parlamenti frakció munkája nem volt hiábavaló, sikerült bevinni a közbeszédbe ezt a fontos és sürgős megoldásra váró társadalmi jelenséget, sikerült elindítani egy folyamatot. Azonban tovább kell dolgoznunk és a felelősség a törvényhozók vállán van, éppen ezért többpárti összefogásra és konszenzusra van szükség, elvégre emberi életekről van szó ” –  fogalmazott a képviselő.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA