A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Cseke Attila: decentralizált államot és valós önkormányzatiságot akarunk – közel száz pontban javasoljuk a közigazgatási kódex módosítását ennek érdekében
MÁÉRT - 2018. május 16., szerda 11:58

„Decentralizált államot, valós önkormányzatiságot és a prefektusok hatáskörének korlátozását akarjuk az alkotmány által megszabott módon. Ezen három elv alapján dolgoztuk ki a közel száz módosító javaslatunkat, amelyeket a közigazgatási kódex tervezetéhez fogalmaztunk meg. A jogszabály hosszú távon meghatározza az önkormányzatok működését, ezért nem mindegy, hogy olyan törvényt sikerül-e elfogadni, amely valóban lényegesen decentralizál, és ezáltal egyszerűbbé, hatékonyabbá teszi a helyi közigazgatás munkáját, vagy tovább központosít, és olyan hatáskörökkel ruházza fel a prefektusokat, amelyek túllépik az alkotmányossági keretet” – fogalmazott Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője szerdán annak kapcsán, hogy a közigazgatási kódex tervezetének elemzésével foglalkozó speciális parlamenti bizottság befejezte a jogszabály általános vitáját.
A különbizottsági általános vita során a szakminisztérium ismertette a tervezet fontosabb rendelkezéseit, illetve meghallgatták a különböző önkormányzati szintek, valamint a prefektúrák képviselőit, a Köztisztviselők Országos Ügynökségének vezetőit, az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség elnökét.  A bizottság jövő héten kezdi el az iktatott módosító javaslatok, köztük az RMDSZ által benyújtott 95 módosítás vitáját és szavazását. Majd ezt követően, három héten belül a szenátus plénuma elé kerül a közigazgatási kódex tervezete.
Cseke Attila elmondta, az RMDSZ által iktatott módosító javaslatok három fontos elv köré összpontosulnak. „Az első szempont a decentralizáció érvényesítése. Olyan módosító javaslatokat fogalmaztunk meg, amelyek egyszerűbbé, átláthatóbbá és megvalósíthatóbbá teszik a decentralizációt. Ugyanakkor javasoltuk azoknak a rendelkezéseknek a törlését a tervezet szövegéből, amelyek gátolják a decentralizálást: például a költségvetési korlátozások elvének a betartását.”
A prefektus hatásköreinek tisztázása a második fontos témakör, amelyben az RMDSZ számos módosítást dolgozott ki. „A közigazgatási kódex tervezete jelenlegi formájában olyan hatáskörökkel ruházza fel a prefektusokat, amelyekre az alkotmány nem nyújt felhatalmazást, és amelyek még inkább erősítenék a prefektusok hatalmát, holott ezt csökkenteni kellene. Nem lehet a prefektus a törvényesség megőrzésének a szavatolója, hiszen erre nincs alaptörvényi felhatalmazása. Nem vizsgálódhat az önkormányzatok székhelyén közigazgatási dokumentumok törvényességének ellenőrzése jogcímén, és az sem indokolt, hogy előre értesítést kapjon minden minisztériumi ellenőrzésről, amely a megyében történik. Az RMDSZ kezdeményezte minden olyan cikkely kiküszöbölését, amelyek az alkotmány nyújtotta kereteken túli jogkörökkel ruháznák fel a prefektusokat” – összegezte Cseke Attila.
Az RMDSZ módosító javaslatainak harmadik fő csoportja a valós önkormányzatiság erősítését célozza. „Álláspontunk szerint tisztázni és bővíteni kell az önkormányzati rendszer hatásköreit. A helyi közösségek döntésein alapuló önkormányzati rendszer a cél. Az RMDSZ olvasatában ebbe nem fér bele például, hogy a helyi és megyei önkormányzatok csak olyan határozattervezeteket vitathassanak meg, amelyet az önkormányzat jegyzője pozitívan véleményezett. Emellett bonyolultnak tartjuk a helyi és megyei önkormányzati vezetők, tanácsosok mandátumának érvényesítéséről szóló előterjesztést. Számos olyan dokumentumot kérnének a mandátumok igazolásához, amelyet eddig nem kellett benyújtani.” Cseke Attila hozzátette, az RMDSZ kifogásolta azt a tervezett módosítást is, amely megkönnyítené az alpolgármesterek, megyei tanácselnökök, alelnökök leváltását. “Nem támogatunk olyan rendelkezéseket, amelyek a stabilitást és a kiszámíthatóságot csökkentenék az önkormányzatok működésében. Jelenleg az alpolgármesterek, megyei tanácselnökök, alelnökök leváltása a tanácsosok kétharmadának szavazatával lehetséges. Ez azért jó, mert nem teszi lehetővé, hogy szavazatvándorlással, - vásárlással a mandátum közben is leválthatók legyenek ezek a személyek. Ez stabilitást biztosít a települések és megyék vezetésében. A jelenlegi  rendszert úgy módosítaná a közigazgatási kódex tervezete, hogy az említett vezetők leváltásához elég lenne a fele plusz egy szavazat is, ami egyértelműen a stabilitás gyengítené, és ezáltal a tervezhetőséget, kiszámíthatóságot a munkában”.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA