A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Tőkés László EU-képviselő
Megemlékeztek az EP-ben a baltikumiak deportálásáról
MÁÉRT - 2018. június 13., szerda 20:05

A balti országok európai képviselői minden év júniusában megemlékezést tartanak annál a strasbourgi parlamenti emléktáblánál, amely a megszálló szovjet hatalom által Litvániában, Lettországban és Észtországban elkövetett első tömeges deportálások áldozatainak állít emléket. Az 1941. június 14-én Szibériába és a távoli északra elhurcolt mintegy ötvenezer ártatlan polgárt „osztályellenségnek” kiáltották ki. Fele részük soha nem tért vissza kényszerlakhelyéről, illetve a munkatáborokból. A sztálini tisztogatásnak azonban ez még csak a kezdete volt.
Az idén egybegyűlteket Tunne Kelam rangidős észt néppárti képviselő, volt antikommunista harcos köszöntötte Európa népeinek szolidaritása jegyében. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével és beszédével Antonio Tajani EP-elnök, valamint az éppen az Európai Parlament vendégeként Strasbourgban tartózkodó Mark Rutte holland miniszterelnök.
Alkalmi felszólalásában Tőkés László erdélyi képviselő a balti népek „krisztusi keresztútjának” folytatásaképpen arról a „balti útnak” elnevezett, többszázezer embert magába egyesítő élőláncról is megemlékezett, amely Tallinnt, Rigát és Vilniust egybekapcsolva 1989. augusztus 23-án a három szomszédos ország szovjet uralom elleni közös fellépését, szabadságvágyát és nemzeti függetlenség iránti követelését jelenítette meg példás formában.

 

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA