A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Tőkés László EU-képviselő
Tőkés László Örményországba utazik
MÁÉRT - 2018. június 14., csütörtök 14:42

Tőkés László, az Európai Parlamentnek az Unió és Örményország közötti kapcsolatokért felelős néppárti jelentéstévője Nikol Pasinjánnak, a dél-kaukázusi ország május 8-án megválasztott miniszterelnökének levélben gratulált.
Mint ismeretes, a két hétig tartó békés utcai tüntetéseket követően április végén az egy évtizede hatalmon lévő republikánus Szerzs Szargszján lemondott kormányfői tisztségéről. A társadalom, valamint a politika minden területén tapasztalható korrupció ellen tüntetők több nagyvárosban is utcára vonultak, eltorlaszolták az utakat és sztrájkot hirdettek. A tömeges megmozdulások végül is elérték céljukat.
„Üdvözöljük a békés átmeneti folyamatot, amelyet az örmény népnek az alapvető jogai és a szabadság iránti elkötelezettsége inspirált. Ebben a szellemben az együttműködés elmélyítését az Európai Unió, ezen belül pedig az Európai Parlament Külügyi Bizottsága változatlanul támogatja. A kétoldalú kapcsolatokért felelős jelentéstévőként örömömre szolgált a két országot összekötő gazdasági, politikai, társadalmi és kulturális szálak megerősítésén munkálkodni” – írta gratuláló levelében erdélyi képviselőnk.
Pasinján kormányfő köszönő válaszlevelében ekképpen fogalmazott: „Az örmény forradalom a nép szilárd akaratát és a jogállamiság, a demokrácia és az emberi jogok iránti elkötelezettségét fejezte ki. Meggyőződésem, hogy az Európai Unióval fenntartott kapcsolatainkban most új fejezet indul. Az EU–Örményország Átfogó és Megerősített Partnerségi Megegyezés sikeres megkötésében a parlamentközi együttműködés döntő szerepet játszott. Örményországnak Európában a helye, hiszen a kultúránk és a nemzeti örökségünk közös. Készen állunk a további reformok megvalósítására annak érdekében, hogy kapcsolataink tovább erősödjenek”.
Tudnivaló, hogy június 18-19-én az EP Külügyi Bizottságának a küldöttsége látogatást tesz a demokratikus átalakulás útját járó dél-kaukázusi országban, európai képviselőnk részvételével.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA