A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Pázmaneum Polgári Társulás
Üdvözlő Nyilatkozat Őszentsége, Ferenc pápa részére
Külhoni civil szervezetek - 2018. július 17., kedd 14:14

Mi, alulírott szlovákiai magyar katolikus lelkipásztorok és hívek, szívből jövő szeretettel köszöntjük Szentatyánkat, Ferenc pápánkat pápává választása 5. évfordulójának esztendejében. Kérjük a Szentlélek Úristent, vezesse Krisztus földi helytartóját, hogy szolgálatát a Katolikus Egyházban és az egész világon levő sokféle nemzet javára eredményesen végezhesse számos éven át.
Mi, Szlovákiában őshonos, ám kisebbségben élő magyar katolikusok mindig hűséges ragaszkodással viszonyultunk a Katolikus Egyház látható fejéhez, Szent Péter utódához és engedelmes lélekkel követtük szlovákiai főpásztoraink útmutatásait.
Ma, ebben az igazi értékek iránt közömbös világban továbbra is ragaszkodni akarunk hagyományainkhoz: katolikus hitünkhöz és magyar nemzeti identitásunkhoz. Ezeket az Istentől kapott kincseinket hűségesen akarjuk őrizni és továbbadni a következő nemzedék számára.  Ennek jegyében rendeztük meg idén Komáromban a XXIX. Komáromi Imanapot, amelynek keretében  Prohászka Ottokár és Brenner János hitvallókról emlékeztünk meg, majd több Imakilenced keretében is folytatjuk a közös imádságot. Nagy örömet jelentett számunkra, hogy Komáromnak, magyar közösségünk egyik fontos szellemi-lelki központjának ősi Szent András-temploma „basilica minor” címet kapott, amiért szívből hálát adunk.
A hitvallók példájára tekintve továbbra is imádkozunk a magyar papi és szerzetesi hivatásokért, valamint a Szlovákiában élő több százezer magyar katolikus lelki gondozásával külön megbízott magyar főpásztorért. Bízunk benne, hogy Szentséges Atyánk szívében hordozza közösségünket, megemlékezik kéréseinkről, és áldását adja ránk.
Mi támogatjuk erőfeszítéseiben, amelyekkel az emberek üdvösségét, a nemzeti hagyományok megőrzését és a különböző népek közti megbékélést kívánja munkálni. A Magyarok Nagyasszonyának és Szent István apostoli királyunknak oltalmazó pártfogásába ajánljuk Őszentségét, Ferenc pápánkat!
Komárom, 2018. április 22.
Az Üdvözlő Nyilatkozat nyomtatványát szívesen elküldjük az e-mail címére, kérjük küldjön egy elektronikus levelet az info-kukac-pazmaneum.com címünkre.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA