A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Kallós Zoltán Alapítvány
A válaszúti honismereti és alkotótábor szórványvidéki gyermekeknek
Nemzeti jelentőségű intézmények - 2018. július 25., szerda 13:24

Az idei válaszúti szórványtábor 2018. június 24 – július 1. között zajlott. 13 településről (Szilágyperecsen, Szilágysomlyó, Varsolc, Kolozsvár, Déva, Szováta, Óradna, Nagysármás, Aranyosegerbegy, Melegföldvár, Ördögkeresztúr, Szépkenyerűszentmárton, Válaszút) több mint 90 táborozó gyermek érkezett. Bevált módszerünk az, hogy 8 csoportba soroljuk a résztvevőket. Az idei 11 – 12 fős csoportok naponta kétszer (délelőtt és délután) másfél órát táncoltak, illetve népi gyermekjátékokat tanultak, majd váltásban kétszer másfél órát kézműves műhelyekben vettek részt. A napi program része volt a népdaloktatás és az esti táncház is.
            Vasárnap érkeztek meg a résztvevők. A regisztrálást és a vacsorát követően a hivatalos megnyitóra került sor, ahol Balázs – Bécsi Gyöngyi köszöntötte a táborlakókat, illetve ismertette a tábor szabályait. A gyerekek bemutatkozását a csoportokba való besorolás követte. A vasárnap estét egy hangulatos táncház zárta.
            Az idei tábor tematikája a mezőségi prikulicsok ellopott kincsei köré épült. Az alaptörténet a következő: „a rémisztő, irigy, méregmirigy, lapátfogú Vasorrú Bába ellopta egyszer a válaszúti múzeum épületéből a mezőségi prikulicsok kincsesládáját… Ha hét nap leforgása alatt nem szerezzük vissza az ellopott dolgokat, akkor Prikulicsfalvának minden lakója mély álomba fog merülni, ami ötszáz évet fog tartani”, ezért a Válaszúton táborozók segítségét kérte Prikulicsfalvi Prikulics Pista, a  prikulicsok megválasztott vezére.
            Hétfő reggel meg is érkezett az első levél, amelyben az állott, hogy két nap alatt mindenki készítsen rongyból játék babát, gipszből címert, papírszövéses varázsszőnyeget, illetve csodahangszert dióból és zörgőt különböző magvakból. Mindezt sok új tánccal, játékkal meg népdallal fűszerezték meg az oktatók.
            Szerdára a Vasorrú Bába bosszúból esőt küldött a táborozókra, ezért nem lehetett kirándulást szervezni. Így szerda reggel újabb levél várta a gyerekeket, amelyben megkapták a következő két nap feladatát: szintén körforgásban a tánc mellett mindenki készítsen quilling képkekeretet, fessen gyönyörű virágos rétet, nemezeljen similabdát, és a bürökduda meg a zúgattyú hangjával kergesse el a gonosz boszorkányt. A gyerekek nagyon lelkesen és szívesen segítettek és teljesítették a rájuk rótt feladatot. Csütörtökig rengeteg népdalt-, játékot és táncot tanultak, csujogatásuktól visszhangzott a telek.
            Péntek reggel újabb levélben tudatták a prikulicsok, hogy sikerült a banya átkát megtörni, ezért jutalmat érdemelnek a táborlakók. A következő két nap szabadidős tevékenységeken, játékokon, vetélkedőkön vettek részt a gyerekek. Pénteken a népdalvetélkedőt mezőségi lakoma követte. A résztvevőket a prikulicsok megajándékozták egy ládányi édességgel, majd megvendégelték őket. Az estét tábortűz melletti mulatság és fánkevés zárta.
            A szombati napot az esti gálára és a kiállításra való nyüzsgés jellemezte. Délelőtt még kirándultak egy kicsit a domboldal tetejében lévő kriptához. Ezt követte egy közös népdaltanulás gyimesi vendégeinkkel. Délután megérkeztek a szülők, akik megnézték a heti tevékenységek eredményét. A táncbemutatót követte a népdalvetélkedőn résztvevők jutalmazása, majd a héten készült tárgyak kiállításának megtekintése. A szombatot és táborunkat vásári forgatag zárta, ahol fabatkáért vásárolhattak és versenyezhettek a gyerek.
     Összegzésként elmondhatjuk, hogy egy nagyon hangulatos, tartalmas, szórakoztató hetet töltöttek a táborozók Válaszúton.
Köszönettel tartozunk minden oktatónak, zenésznek, akik tudásukkal hozzájárultak a tábor lebonyolításához.
Köszönjük továbbá a szamosújvári Téka Alapítványnak és a KZA Agro Kft-nek, hogy helyszínt biztosítottak és segítséget nyújtottak a tábor lebonyolításához.
Szeretnénk kiemelni támogatóinkat, aki nélkül a program nem jöhetett volna létre:  Nemzeti Kulturális Alap, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Alapítvány a Közjóért, Communitas Alapítvány, Kolozs Megye Tanácsa.

13 csatolt kép
GálaműsorAz elkészített remekművek bemutatásaGálaműsorAz elkészített remekművek bemutatásaGálaműsorGálaműsorTánc és gyermekjátékokTánc és gyermekjátékokJátékbaba készítése rongyból, fonalbólCímerkészítés gipszbőlCsodahangszer készítése dióbólPapírszövéses varázsszőnyeg készítéseAz elkészített remekművek bemutatása
Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA