A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
Húsz éve dolgoznak a sepsei magyar közösségért
MÁÉRT - 2018. augusztus 9., csütörtök 10:11

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének sepsei alapszervezete megalakulásának a 20. évfordulója alkalmából július 21-én ünnepi összejövetelt rendezett. Saját felújított székházának a termei zsúfolásig megteltek a jubileumon.

 
A sepsei HMDK-alapszervezet 1998-ban alakult. Az évek során számos rendezvényt hoztak tető alá, felelevenítették a májusfaállítási népszokását. Folyamatosan támogatták a település civil szervezeteinek munkáját, társszervezői voltak a labdarúgó-egyesület által szervezett halfőzőversenyeknek, focitornáknak, báloknak. Sokszor ellenszélben kellett dolgozniuk, de ennek ellenére sem mélyítették az árkokat...
Erről beszélt Rabbi Ferenc, a HMDK-alapszervezet elnöke is, aki az elmúlt húsz év eredményeit foglalta össze. Elmondta, az sem tántorította el a szervezet tagjait, hogy a sepsei ifjúság számára fontos e-magyar-pont megnyitóját rendőrségi feljelentéssel és áramkikapcsolással próbálták bizonyos személyek megakadályozni. Vagy amikor a március 15-ei központi rendezvényt nem tarthatták meg a sepsei közösségi házban, abban a kultúrotthonban, amelyet az Illyés Közalapítvány támogatásával a HMDK rendezett be! Ennek ellenére felavatták a turulmadaras emlékművet, kétszáznál is többen szorongtak az emlékmű előtti keskeny főutcán tartott avatóünnepségen, amit számos rangos vendég is megtisztelt jelenlétével.
A nehézségek megerősítették az egyesületet
- A nehézségek csak megerősítettek bennünket. Még nagyobb erőt, lendületet kaptunk, amikor kibéreltetünk egy lakóházat, amely nagyon rossz állapotban volt ugyan, de több hetes megfeszített közös munkával használható állapotba hoztuk első székhelyünket – idézte föl Rabbi Ferenc.
A közösségi munkával felújított székházban azóta is számos programot, összejövetelt valósítottak meg. Két fiatalnak is sikerült egy időre munkát biztosítaniuk a közmunkaprogramnak köszönhetően. Megalakították a Sepsei Népdalkört, amelynek tagjai rendszeres próbáik mellett számos eseményen képviselték méltóképpen a sepsei magyarságot.
- Tavaly sokéves álmunk is valóra vált, amikor a HMDK és Jankovics Róbert parlamenti képviselőnk közbenjárásával, horvát állami költségvetésből nyújtott támogatásból saját székházhoz jutottunk. Egy százéves épületet sikerült megmenteni, amely nemcsak egyesületünk, hanem településünk büszkesége is lesz a jövőben – mondta Rabbi Ferenc.
Az elért eredményekhez szükség volt a lelkes, kitartó és saját szabadidejét is feláldozó tagságra, akik dolgoztak a felújításkor, a rendezvények szervezésekor, szorgalmasan jártak a próbákra, és akik mindent megtesznek a sepsei magyar közösség összetartása érdekében. Mindez sok személy önzetlen munkájának az eredménye. Az évfordulós ünnepségen hármuknak külön is megköszönték a munkáját: Horvát Emerencia, Keresztes Árpád és Kis Pál kaptak köszönőoklevelet.
A szervezet munkáját dicsérték
A szervezet tagjainak munkáját dicsérte De Blasio Antonio eszéki magyar főkonzul is köszöntőjében. Elismeréssel szólt a sepsei HMDK-ról Jankovics Róbert, a HMDK elnöke is, és azon óhajának adott hangot, hogy a szervezet előtt álló időszak is ilyen eredményes legyen. Emlékeztetett, hogy a HMDK a nehéz időszakokban is az alapszervezet mellett volt, két éve pedig, parlamenti képviselővé választása óta sikerült olyan mértékben megerősíteni a horvátországi magyarságot, hogy elmondhatjuk, magyar közösségünk számára jelenleg nincs lehetetlen. Folyamatosak a beruházások, az építkezések, ezeknek pedig a sepseiek is részesei.
- Eljutottunk egy olyan szintre, hogy magyar egyesületeinknek nemcsak a működési feltételei zavartalanok, hanem komoly összegeket tudtunk befektetni kultúregyesületeink infrastruktúrájába is. Ma nincs olyan magyar település, ahol ne újítottunk volna föl valamit, az ottani közösség számára fontos épületet, de több olyan beruházást is megvalósítottunk, amelyet korábban nem sikerült. Elég, ha csak a laskói iskola sportcsarnokát, a dályhegyi kultúrotthont említem, vagy az eszéki magyar iskolaközpont diákotthonának hamarosan kezdődő építését – mondta Jankovics Róbert, aki beszélt a befejeződött felújításokról, a folyamatban lévőkről és a tervezettekről is.
Egy alkalmi műsor is színesítette a programot, amelyben a Sepsei Népdalkör és az Alfalusi Vegyes Kar, valamint Sipos Noémi, a helyi HMDK-szervezet tagja működött közre.
A köszöntők és a műsor mellett dr. Lábadi Károly néprajzkutató bemutatta a 20. évfordulóra megjelent Sepse-monográfiáját, valamint egy tájékoztató füzet és kiállítás is készült erre az alkalomra. A 20. évfordulós rendezvényt a HMDK, a zágrábi Kisebbségi Tanács és a Bethlen Gábor Alap támogatták.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA