A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Tőkés László EU-képviselő
Uniós parlamenti viták az amerikai és kínai kapcsolatokról
MÁÉRT - 2018. szeptember 12., szerda 19:06

Az Európai Parlament szeptemberi strasbourgi ülésszakának 11-i délutánján az EU és az Amerikai Egyesült Államok, valamint az EU és Kína közötti kapcsolatok állásáról szóló jelentések szavazás előtti vitájára került sor. Az eljárási rendnek megfelelően Elmar Brok német néppárti, illetve Bastiaan Belder holland konzervatív jelentéstévők terjesztették elő a dokumentumokat, ezt követően pedig Federica Mogherini, a Külügyi Szolgálat olasz főképviselője fejtette ki az általa vezetett hivatal álláspontját.
Mindkét nagyhatalom stratégiai – kiemelt – partnere az Uniónak. Az Egyesült Államok Donald Trump országlása óta „kényelmetlen” partnerévé vált az egyesült Európának. A kommunista Kínával fennálló kapcsolatokat viszont Hszi Csin-ping pártfőtitkár növekvő egyeduralma és az emberi jogok rendszerszintű semmibevétele árnyékolja be.
Tőkés László európai parlamenti képviselő írásban nyújtotta be hozzászólását az amerikai jelentés vitájához, a Kínáról szóló jelentés napirendjén viszont élőszóban mondhatta el rövidre szabott beszédét.
Közismert, hogy Trump elnök Amerika elsőségére („America first!”) vonatkozó kijelentése kemény bírálatokat váltott ki politikai ellenlábasai körében. Velük szemben erdélyi képviselőnk hozzászólásában jogosnak és legitimnek ítélte eme politika alapelvét, sőt ugyanezt a követelményt tartotta érvényesnek akár az Unió, akár a magyar nemzeti érdekek vonatkozásában. Közvetett módon éppen ez a prioritási elv teszi indokolttá, hogy Magyarország, illetve Európa megvédje magát az illegális migránsok beözönlésétől.
A kínai–magyar, illetve Kína és a kelet-közép-európai, illetve balkáni országok (16+1) együttműködésének fontosságát is szem előtt tartva képviselőnk fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy: „Az európai demokrácia nem alkudhat meg a kommunista diktatúrával.” Ennek szellemében síkra szállt a közel 2 millió négyzetkilométernyi területen fekvő Hszincsiang tartomány jogfosztott ujgur népe, muszlim vallású közössége, valamint a hasonló sorsú tibeti nép védelmében. Európa jelentőségteljes partnerségi kapcsolatai és gazdasági érdekei ellenére sem feledkezhet meg az általa vallott alapértékekről, az emberi, az etikai, a vallási és a kisebbségi jogokról.
A két jelentésről ma kora délután szavazott a parlament.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA