A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Pázmaneum Polgári Társulás
Megalakulásának 13. évfordulóját ünnepli a Pázmaneum Társulás
Külhoni civil szervezetek - 2018. október 2., kedd 12:29

A Pázmaneum Polgári Társulás 2005. október 2-án a csallóközi Bakán alakult azzal a céllal, hogy a társulás tagjai az alapvető emberi értékek és a nemzeti identitás megerősítését fogják szolgálni a keresztény erkölcs szellemében. A Társulás tagjai ennek jegyében immár tizenharmadik éve fejtik ki tevékenységüket a felvidéki magyar katolikusok szolgálatában.
 
Hálaadó szentmisével köszönik meg a 13 évet október 8-án, Magyarok Nagyasszonyának ünnepén a társulás tagjai és szimpatizánsai. A szentmise 17 órakor kezdődik a dunaszerdahelyi Szent György-plébániatemplomban. Előtte rózsafüzérimádságra kerül sor, a szentmisét követően pedig megkoszorúzzák Marczell Mihály emléktábláját a templom falán.
  Konferenciákat, zarándoklatokat, imakilencedeket és találkozókat szervez a Pázmaneum Tárulás a vallás, kultúra és művelődés területén. Együttműködnek más társadalmi szervezetekkel és keresztény egyházakkal nemzeti és nemzetközi szinten is. Vallási és történelmi témájú könyveket és folyóiratokat adnak ki annak érdekében, hogy a Szlovákiában élő magyar kisebbség identitását erősítsék és közreműködjenek hagyományainak megőrzésében. Pázmány Péter szellemi örökségének értelmében támogatják a közép-európai nemzetek együttélését a tolerancia, szolidaritás, kölcsönös megértés és szeretet szellemében. Fő szervezői a felvidéki magyar katolikusok legnagyobb találkozójának a Komáromi Imanapnak, illetve a Felvidéki Ministránsolimpia, focibajnokság és a Nemzetközi Római Zarándoklat megszervezésében is fontos szerepet vállaltak. Regnum Marianum néven minden évben kalendáriumot adnak ki, illetve imafüzeteket a magyar hitvallók életpéldáit bemutatva. Esterházy János örökségét megbecsülve és őrizve ápolják a felvidéki mártírgróf emlékét, és életpéldájának követésére buzdítanak.

1 csatolt kép
Pázmaneum 13
Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA