A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Pázmaneum Polgári Társulás
Felhívás engesztelő szentmise végzésére
Külhoni civil szervezetek - 2018. október 6., szombat 22:43

Marek Jedraszwski krakkói érsek, az Esterházy János temetésének első évfordulós megemlékezése alkalmából a következőt írta a résztvevőkhöz címzett levelében: “Esterházy Jánosnak a gondviselés működésére oly nyitott tanúságtétele minden kétséget kizárva követésre érdemes példát adott számunkra. Példát mutatott, hogy mit jelent az igazi emberség, s mit jelent a nehéz időkben is Krisztus tanújaként élni a világban. … cselekedetei által megérdemli, hogy különleges tiszteletben részesüljön”. Érsek úr Esterházy János boldoggá avatásának érdekében buzgó és kitartó imára hívott bennünket.
A fentiek okán az Esterházy János Szülőföldjéért Egyesület és a Pázmaneum Társulás minden hónapban engesztelő szentmisét szervez az alsóbodoki Szent Kereszt Felmagasztalása Kápolnában, melyet Esterházy János boldoggá avatásáért ajánlunk fel. A szentmise végzésére, magyar, szlovák, lengyel, cseh lelkipásztorokat szeretnénk felkérni.
Kérjük az Esterházy János mártíromságát tiszteletben tartó testvéreinket, határainkon innen és túl, hogy lehetőség szerint (személyesen vagy lélekben csatlakozva) vegyenek részt a havi első szerdai szentmiséken és maguk is szervezzenek hasonló alkalmakat e nemes célt és a Jó Isten akaratának beteljesedését szolgálva.
Az alsóbodoki Szent Kereszt Felmagasztalása templomban tartandó első, Esterházy János boldoggá avatásáért felajánlott engesztelő szentmisét 2018. október 10-én, 17.00-i kezdettel tartjuk. A szentmisét bemutatja ThDr. Karaffa János PhD. pozsonyeperjesi lelkiatya, a Pázmaneum Társulás védnök-elnöke. Előtte 16:30-tól rózsafüzér imádkozásra kerül sor. Szeretettel hívunk és várunk minden jóakaratú embertársunkat, Esterházy János szavainak értelmében: „Egyedüli építeni képes erő a szeretet. Mi pedig igenis építeni akarunk: egy jobb, boldogabb jövendőt. Ezt pedig csak a szeretet alkotó erejével tehetjük.”
Esterházy János Szülőföldjéért Egyesület és a Pázmaneum Társulás

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA