A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Pázmaneum Polgári Társulás
Hálaadás Magyarok Nagyasszonya ünnepén
Külhoni civil szervezetek - 2018. október 9., kedd 15:13

A Magyarok Nagyasszonya ünnepén, október 8-án tartottak a dunaszerdahelyi Nagyboldogasszony- és Szent György plébániatemplomban a Pázmaneum Társulás megalakulásának 13. évfordulója alkalmából hálaadó szentmisét.
A szentmise elején Mons. Szakál László János dunaszerdahelyi esperesplébános köszöntötte a koncelebráló paptestvéreit, köztük Kiss Róbert kanonokot, a Nagyszombati Főegyházmegye magyar ajkú híveinek pasztorációjával megbízott püspöki helynökét, valamint a Pázmaneum Társulás megjelent tagjait és a híveket.
A szentmisén részt vett Sárai Attila nagyölvedi, Galgóczi Rudolf légi, Beke Zsolt berhidai lelkiatya és Mészáros Dávid diakónus is.
Kiss Róbert püspöki helynök köszöntötte a tizenhárom éves Pázmaneum Társulás vezetőit, megköszönve aktív munkájukat, amelyet a felvidéki magyar katolikusok érdekében fejtenek ki különböző egyházközségekben.
Szakál László esperes szentbeszédében az ünnep fontosságára hívta fel a figyelmet, és örömmel idézte a Pázmaneum meghívóján található idézetet, Szent Pio atyától: „Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak, és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!”
A szentmise végén ThDr. Karaffa János, a Pázmaneum Társulás védnök-elnöke elimádkozta a hívekkel együtt a Szent Mihály imát, majd könyörgésben emlékezett meg Marczell Mihály atyáról.
Végezetül a megjelent lelkiatyák és a hívek főhajtással adóztak az egykori paptanár emléke előtt, és megkoszorúzták a templom falán 2007-ben elhelyezett emléktáblát, amelyet dr. Marczell Mihály tiszteletére állított a dunaszerdahelyi egyházközség és a Pázmaneum Társulás.
Marczell Mihály (előneve Kisudvarnoki, egyben írói álneve is) a 20. század egyik legnagyobb magyar katolikus nevelője a csallóközi Dunaszerdahelyen született 1883. augusztus 12-én, és tevékeny életet követően Budapesten 1962. december 6-án hunyt el.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA