A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Szakértői csoport vizsgálhatja az anyanyelvű oktatás kihívásait az EU-ban
MÁÉRT - 2018. november 7., szerda 17:44

Navracsics Tiborral, oktatásért, ifjúságért, kultúráért és sportért felelős európai biztossal találkozott az RMDSZ delegációja Helsinkiben. Kelemen Hunor szövetségi elnök, Hegedüs Csilla ügyvezető alelnök és Vincze Lóránt, a FUEN elnöke az aktuálpolitikai helyzetről és a romániai magyar oktatási térben tapasztalható nehézségekről tájékoztatta a biztost.
Amint Navracsics Tibor elmondta, az európai oktatási tér keretében az Európai Bizottságnak fontos célkitűzése, hogy minden európai diák legalább két nyelvet tudjon az iskola elhagyása előtt. Mint hangsúlyozta, törekvésük nemcsak a hivatalos nyelvekre, hanem a kisebbségi nyelvekre is vonatkozik.
A Szövetség küldöttei üdvözölték a Bizottság terveit, ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy sok esetben nincsenek meg sem a tárgyi feltételek, sem a jogi háttér nem létezik ahhoz, hogy a fiatalok az iskolában, vagy iskolán kívül használhassák a kisebbségi nyelveket, vagy anyanyelvükön tanulhassanak, anyanyelvükön férhessenek hozzá a tudáshoz. Éppen ezért, a delegáció tagjai arra kérték a biztost, hogy a jövőben, amikor a bizottság a többnyelvűséggel kapcsolatos politikai prioritásait fogalmazza meg, ne csak a nagy nyelvekre és ne csak a hivatalos nyelvekre koncentráljanak, hanem segítsék elő a kisebbségi nyelvhasználat biztosítását is.
Az európai biztos elmondta, megvizsgálják annak lehetőséget, hogy a jövőben egy nemzetközi szakértőkből álló munkacsoport térképezze fel a kisebbségi nyelvhasználat és az anyanyelven történő oktatás kihívásait, nehézségeit az Európai Unióban.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA