A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Tőkés László EU-képviselő
Szakmai konferencia Kolozsváron az 1918-1919-es eseményekről
MÁÉRT - 2018. december 6., csütörtök 12:14

A Kárpát-medencei Magyar Autonómiatanács (KMAT), az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és a Buza László Egyesület a Nemzetközi és Regionális Kapcsolatokért (BLENRK) konferenciát szervez december 6-án helyi idő szerint 14 órától a kolozsvári Vallásszabadság Házában 1918. Impériumváltás, önrendelkezés, nemzetépítés címmel. Az eseményen való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, melyet bárki megtehet december 5-én 17 óráig a titkarsag@emnt.orgcímen keresztül.
Neves szakemberek részvételével szerveznek Kolozsváron konferenciát, a KMAT által meghirdetett azon rendezvénysorozat részeként, melynek keretében az 1918 és 1920 közötti időszak eseményeit igyekeznek különböző perspektívából megközelíteni és feldolgozni a meghívott előadók.
A kolozsvári konferencián dr. Vallasek Júlia egyetemi docens (BBTE, Magyar Filológia Intézet) Az első világháború és az impériumváltás – a kortárs irodalomban címmel tart előadást, dr. Fodor János egyetemi tanársegéd (BBTE, Kolozsvári Magyar Történeti Intézet) pedig Az impériumváltás stációi Erdélyben 1918-1919 címmel ad elő. Ezt követően dr. Lönhárt Tamás egyetemi docens (BBTE, Kolozsvári Magyar Történeti Intézet) Miért tiéd a hatalom…? Erdélyi közösségek – önrendelkezés és impériumváltás közt, 1918-1919 címmel tart előadást, majd A szembejövő ember. Benedek Elek és 1918-1919 címmel dr. Benkő Levente, történész, közíró a Művelődés folyóirat főszerkesztője beszél a magyar író és a száz évvel ezelőtti történelmi események viszonyáról. Dr. Hunyadi Attila Gábor egyetemi adjunktus (BBTE, Kolozsvári Magyar Történeti Intézet) Királyi diplomácia – kisebbségvédelmi szerződés. Párizsi békekonferencia, 1919 címmel ad elő, dr. Lakatos Artúr kutató, történész a tanácsköztársaság erdélyi perspektíváit ismerteti a megjelentekkel. A konferencia zárásaként dr. Szász István Tas orvos, közíró tart előadást A szászok 800 és 80 éve Erdélyben címmel.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA