A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
Prosszer Horvatin Szanella javaslatára a Hercegszőlősi járás csökkentette a Sepsére kiszabott kommunális adó mértékét
MÁÉRT - 2018. december 10., hétfő 12:35

A Hercegszőlősi járási képviselő-testület múlt heti ülésének egyik napirendi pontja a kommunális adók nagyságának a meghatározása volt.
 
A horvát törvények értelmében minden lakóingatlan után kommunális adót kell fizetnie a tulajdonosoknak vagy azok bérlőinek. Az adó mértékéről minden helyi önkormányzat (járás, város) maga dönthet, erről a Hercegszőlősi Járás Tanács november 30-án tárgyalt.
A járási javaslat szerint több kategóriába sorolják a járás településeit, és az adó mértékét is eszerint állapítják meg. Elképzelésük szerint Hercegszőlős felújított utcái kerülnek a „legdrágább” kategóriába. Az itt lakóknak ingatlanjaik után négyzetméterenként 1 kúnát kell majd fizetniük. A falu többi utcájában, valamint a járás többi településén pedig ez az összeg négyzetméterenként 80 lipa lesz.
Az ülésen Prosszer Horvatin Szanella HMDK-s járási képviselő is felszólalt, és kifejtette, hogy szerinte Sepse nem rendelkezik olyan infrastruktúrával, mint a járás többi része, ezért igazságtalannak érzi az azonos adót.
- Sepsén nincs gázvezeték, a szennyvízelvezetés sincs megoldva, és a faluban nem történtek jelentős beruházások. Hogy ez az elhanyagoltság szándékos-e vagy sem, nem tudom, csak sejtem. De mindenesetre ez volt az a pillanat, amikor a képviselőtársaim támogatását kértem, hogy az adó mértéke Sepsén legyen összhangban szülőfalum fejlettségi szintjével és a befektetésekkel. Nem tartjuk igazságosnak, ha annyi adót fizetnének a sepseiek, mint a többi település lakói, ezért javasoltam, hogy a falu más kategóriába tartozzon, és a négyzetméterenként fizetendő adó kisebb legyen. Némi meglepetésemre képviselőtársaim többsége támogatta a javaslatot, így a jövő évtől a sepseiek négyzetméterenként 50 lipát fizetnek majd kommunális adóként, vagyis Hercegszőlős település kiemelt utcáihoz képest felére csökkentettük a kommunális adó mértékét. Tudom, hogy ez nem túl nagy vigasz a sepseieknek, és hogy ettől nem lesz fejlettebb a falunk, de ez is hozzájárul ahhoz, hogy a sepseiek zsebében több pénz maradjon - mondta Prosszer Horvatin Szanella.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA