A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Tőkés László EU-képviselő
Angyaljárás Érmihályfalván
MÁÉRT - 2018. december 21., péntek 12:07

A karácsonyi ünnepek előtt Tőkés László európai parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke évek óta felkeres egy-egy olyan közösséget, amely vagy hátrányos, vagy sajátos helyzetben éli mindennapjait. Ebben az esztendőben az érmihályfalvi (Bihar m.) református egyházközség által alapított, fenntartott és működtetett Aranykapu kisdedóvót látogatta meg, december 20-án, ünnepi üzenettel és ajándékokkal érkezve.

A püspököt a parókián a Balázsné Kiss Csilla és Balázs Dénes lelkész házaspár, valamint Kovács Zoltán főgondnok és néhány presbiter fogadta, akik röviden vázolták a 2006-ban alapított óvoda történetét és helyzetét, nem rejtve véka alá a már leküzdött és még fennálló nehézségeket sem. Ezek jórészt abból adódtak és adódnak, hogy az RMDSZ vezetésű önkormányzat nem támogatta, sőt olykor akadályozta az egyházi hátterű intézményépítést és oktatást, de az Érmihályfalvi Református Egyházközségnek a tanügyi kormányzat bürokráciájával és a vonatkozó törvények buktatóival is meg kellett küzdenie. Az eszmecsere során mind Tőkés László, mind a helybéliek kifejezték abbéli reményüket, hogy a romániai magyar anyanyelvű oktatás fölött folyamatosan tornyosuló felhők egyszer csak eloszlanak, hogy az állami és a magánoktatás – lett légyen egyházi vagy más hátterű – nem egymás rovására, hanem egymást kiegészítve, minőségre törekvő nemes versengésben fog működni, továbbá hogy a demográfiai mutatók a jelenlegieknél jobban alakulnak. Mert hiába építjük ténylegesen és képletesen „a templomot s az iskolát”, ha nem lesz kinek.
A szomszédos gyülekezeti házban működő óvodában a szolgálatos pedagógusok fogadták Tőkés Lászlót és munkatársait. A zsibongó kisdedeket a felnőttek előbb együtténeklésre biztatták, majd versmondásra és olyan részletek előadására, amelyeket a Jézus-váró templomi ünnepélyre tanultak be. A közösen elénekelt karácsonyi dalok után a püspök adta át ünnepi köszöntését az óvoda egész kollektívájának, egy betlehemes dalt is elénekelve. A Miatyánk közös elmondása után következett az ajándékosztás, ez évben is Tőkés László és Nagy József Barna, a Magyar Polgári Egyesület vezetője osztották ki a csomagokat a különféle kérdésekre ügyesen válaszolgató gyermekeknek. Búcsúzóban a házigazdák méltatták az érmihályfalvi szülői közösség és az egyház híveinek kitartását, segítőkészségét.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA