A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
A horvátországi magyar iskolák diákjai együtt szavalták nemzeti himnuszunkat
MÁÉRT - 2019. január 28., hétfő 09:26

A fiatalok viszik tovább kultúránkat mottóval rendezte meg a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége a magyar általános iskolákkal közös, magyar kultúra napi ünnepi műsorát, amelyben e tanintézmények felső tagozatos diákjai működtek közre. A közös versmondás mozgalmához, a Kárpát-medencei szintű Együtt szaval a nemzet programhoz csatlakozva pedig közösen elszavalták nemzeti himnuszunkat.
A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg, méghozzá január 22-én. Annak emlékére tesszük ezt, hogy – a költemény kéziratának tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Szatmárcsekén a Himnusz kéziratát. A jeles nap megünneplését ifjabb Fasang Árpád zongoraművész kezdeményezte 1985-ben. Az első ünnepségsorozat alkalmából a következőképpen nyilatkozott: „Ez a nap annak a tudatosítására is alkalmas, hogy ezeréves örökségből meríthetünk, s van mire büszkének lenni, hiszen ez a nemzet sokat adott Európa, a világ kultúrájának. Ez az örökség tartást ad, ezzel gazdálkodni lehet (…).”
A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) szervezésében is évről évre ünnepi műsorra kerül sor. Az ideit a horvátországi magyar általános iskolásokkal közösen rendezték meg a laskói iskola tavaly átadott tornacsarnokában.
Jankovics Róbert, a HMDK elnöke ünnepi köszöntőjében arra szólított föl, hogy legyünk büszkék magyarságunkra. Nemzeti himnuszunkról többek között azt mondta, nemzetmegtartó erővel bír, amely összeköt bennünket a Kárpát-medencében és a világ különböző részein élő magyarokkal.  A magyar kultúra továbbadását senki más nem végzi el helyettünk! Mindannyiunk érdeke, hogy ifjúságunk a magyar iskolákban magába szívja a magyar kultúra és művelődés alapjait és felvértezze magát az öntudatos magyar identitás páncéljával.
- Anyanyelvünk a legértékesebb örökségünk. Továbbadni akkor tudjuk, ha gyermekeinket is úgy neveljük, hogy vigyék tovább és ápolják hagyományainkat, és utódaikat majd ők is magyar iskolákba írassák – mondta.
A magyar iskolaválasztás, az anyanyelven tanulás fontosságát emelte ki Andócsi János, az eszéki magyar iskolaközpont igazgatója a reformkorról tartott előadása előtt. Azt a korszakot mutatta be a diákoknak érthető példákon keresztül, amelyben a Himnusz is született.
Őt a pulpitusnál Ferenczy Nikolett, az iskolaközpont magyartanára követte, aki a himnuszról egy újszerű megközelítésben beszélt.
Együtt szaval a Nemzet
Hagyományteremtő jelleggel 2014. január 22-én tartották meg először az Együtt szaval a nemzet programot, melynek célja a nemzeti összetartozást erősítő közös versmondásra hívni fel a diákokat az öt kontinens valamennyi magyar nyelvű általános és középiskolájában. Ehhez a szép kezdeményezéshez csatlakozva a déli harangszó előtt szavalták el közösen a horvátországi magyar általános iskolák felsősei is közösen nemzeti himnuszunk első két versszakát, Molnár Zsuzsannának, a laskói iskola tanárnőjének vezényletével.
A magyar kultúrát és nemzeti himnuszunkat köszöntő alkalmi műsor első részében a laskói általános iskola tanulói, az Alfalusi Vegyes Kar, a Sepsei Népdalkör, Vass Dávid és Molnár Zsuzsanna működtek közre, énekes-verses produkcióikkal tették színesebbé programot.
A program második részében a házigazda laskói általános iskola diákjai mellett a vörösmarti, az újbezdáni, a kórógyi és az eszéki magyar iskolák tanulóinak a műsora következett.
A szervezők erre a napra három kiállítással is készültek.
Keresztes Árpád tanár, a laskói általános iskola volt igazgatója nyugdíjasként szabadidejének nagy részét a festőállvány mellett tölti. A képeiből állítottak ki egy válogatást.
A pélmonostori Magyar Katolikus Nőegylet egyik alaptevékenysége a különböző tájegységek magyar népi motívumainak megőrzése, kiemelten a drávaszögi/baranyai hímzések átmentése a jövő nemzedékei számára. Kiállításuk anyaga a ’60-as évek végén készült, a házasulandó fiatalember kelengyéjének darabjaiból állt össze.
A HMPF és a Barkóca gyermekújság hat éve hirdeti meg a magyar költészet napja alkalmából képvers-pályázatát. Az elmúlt években beérkezett legszebb alkotásokat is láthattuk.
Kép/írás-pályázat
A Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ decemberben irodalmi esszépályázatot hirdetett felső tagozatos általános iskolai, valamint középiskolás diákok számára. Olyan írásművek elkészítésére ösztönözte a horvátországi magyar fiatalokat, amelyeknek ihletadó forrásai a magyar képzőművészet ikonikus alkotásai voltak. A pályázat célja az volt, hogy a klasszikus festmények a fiatalok írásai által új megvilágításba kerüljenek.
Három kategóriába (általános iskolás, középiskolás és anyanyelvápoló órákra járók) sorolták a pályaműveket, a legjobb írásművek szerzői értékes jutalomban részesültek. A rendezvényen többek között részt vett Obradović Ena, az eszéki magyar külképviselet gazdasági attaséja, helyettes konzul, valamint Munk Erik és Varga Gábor, a Bellyei járás elöljáró-helyettesei.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA