A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Tőkés László EU-képviselő
Tőkés László: „Követeljük a MOGYE eredeti formájában való helyreállítását”
MÁÉRT - 2019. január 31., csütörtök 13:19

Tavaly május elején brüsszeli felszólalásában Tőkés László európai képviselő az európai intézmények védelmét kérte a marosvásárhelyi magyar orvos- és gyógyszerképzés megmentése céljából. Január 30-án ugyanebben az ügyben szólalt fel az EP brüsszeli plenáris ülésén, minekutána a Petru Maior Egyetemmel egyesült Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) maradék magyar tagozatának sorsa válságosra fordult, és a jobb sorsra érdemes egyetemi hallgatók január 28-án este példás kiállással tüntettek a soviniszta egyetemi vezetőség anyanyelvi jogaikat és egzisztenciájukat sértő, durva megszorító intézkedései ellen.
Felszólalásában erdélyi képviselőnk mindenekelőtt az Unió soros elnökségét betöltő Románia felelősségére apellált. A román kormány elnökségi programjában kötelezettséget vállalt az európai értékek védelmezésére, és harcot hirdetett az idegengyűlölet és az intolerancia ellen. Mindezekkel éles ellentétben áll az általa odahaza folytatott magyarellenes politika, mely megcsúfolását jelenti a jogállamiság elveinek. A hajdan tiszta magyar tannyelvű marosvásárhelyi egyetem fokozatos elrománosítása és mostani beolvasztása ellentmond Románia európai kötelezettségvállalásainak, és a legsötétebb Ceausescu-időkre emlékeztet. Ezt szem előtt tartva, képviselőnk a magyar tanügyi autonómia mellett szállt síkra, és követelte a MOGYE eredeti formájában való helyreállítását.
Felszólalása befejezésében az EU által alkalmazott kettős mércét bírálta. Történetesen ugyanezen a napon zajlott az EP plenárisán a magyarországi jogállamiság helyzetéről szóló vita, melynek keretében Frans Timmermans bizottsági alelnökkel az élen többen is keményen megrótták Magyarországot a Közép-Európai Egyetem amerikai akkreditációval rendelkező tagozatának Bécsbe való elköltözése miatt. Tőkés László azt szorgalmazta, hogy az Európai Parlament ne csupán a Soros György érdekeltségi körébe tartozó CEU ügyével foglalkozzék, hanem a jogfosztott erdélyi magyarok marosvásárhelyi orvosi egyetemét is vegye pártfogásába.
Ugyanezen a napon európai képviselőnk Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert is levélben kereste meg a MOGYE ügyében, hathatós közbenjárását kérve Teodor Melescanu román külügyminiszternél, küszöbön álló találkozásuk alkalmával.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA