A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Fejlődő Erdélyt! Közösségünk gyarapodását szorgalmazzuk az új parlamenti ülésszakban is
MÁÉRT - 2019. február 6., szerda 11:52

Az RMDSZ képviselőházi és szenátusi frakciója az elmúlt hétvégén együttes ülésen összegezte a tavaszi ülésszak prioritásait.
Valós jogokat a kisebbségi közösségeknek
Újraiktatjuk a parlamentben a közigazgatási törvénykönyvet. Az elmúlt ülésszakban az államelnök és az ellenzéki pártok által az Alkotmánybíróságon megtámadott törvénykönyv mindamellett, hogy decentralizációt szorgalmaz, európai és átlátható közigazgatást vezetne be Romániában, ugyanakkor a kisebbségi közösségek jogait is bővítené. Ez megkönnyítené a szülőföldön való boldogulást.
Több pénzt, fejlődő Erdélyt
Akkor tudjuk támogatni a 2019-es állami költségvetést, ha reális anyagi megoldásokat nyújt az erdélyi önkormányzatoknak. A személyi jövedelemadónak teljes mértékben helyben kell maradnia, az összegek elosztásakor pedig a helyi és megyei önkormányzatokat kell előnyben részesíteni. Szorgalmazzuk, hogy az idei állami költségvetésből Erdélyben kórházak, repterek, megyei utak korszerűsítésére és autópályák építésére különítsenek el anyagi forrásokat.
Az RMDSZ képviselői és szenátorai folytatnák a tavaly megkezdett munkát a gazdaságilag gyengén teljesítő megyék támogatásáért: még több szakmai fórumra és közvitára van szükség annak érdekében, hogy a gazdaságilag gyengén teljesítő megyék felzárkózzanak. Olyan programokra, amelyek felkarolják a kis- és középvállalkozásokat, és gazdaságfejlesztő programok finanszírozását teszik lehetővé.
Szintén prioritás a hegyvidéken élők támogatása: szélesítenénk a hegyvidéki környezetben élők hozzáférését a különböző országos finanszírozási programokhoz.
Azt követően, hogy a kis- és közepes vállalkozások pénzügyi adminisztrációját sikerült újból megyei szintre helyezni, tovább kell folytatni az Adó- és Pénzügyi Hivatal decentralizációját: külön jogi személyiséggel kell felruházni a megyei pénzügyi igazgatóságokat.
Hasonlóan kell eljárni a fogyasztóvédelmi igazgatóságokkal is, hiszen mindkét hivatal fontos helyi ügyekben jár el. Az új ülésszakban pontosítani kell a földtörvény szabályozásait, hogy minél nagyobb mértékben lehessen telekelni a volt takarékszövetkezetek területeire épült házakhoz tartozó földterületeket is. Az RMDSZ által kidolgozott és a parlament által elfogadott, a vadkárok rendezésére vonatkozó törvényt az államelnök megtámadta az Alkotmánybíróságon. A tavaszi parlamenti ülésszakban a kérdés várhatóan újból napirendre kerül.
Gyermekközpontú oktatási rendszert
További lépéseket tervezünk az oktatási törvényt több pontban módosító javaslatunk mielőbbi elfogadása érdekében. A tervezet gyermekközpontú finanszírozást tenne lehetővé, képzési lehetőségeket biztosítana a pedagógusok számára, rendezné a meleg ebéd-programot a tanintézményekben, valamint szabályozná a délutáni oktatás rendszerét.
Emberközeli egészségügyi és szociális rendszert
Az egészségügy további decentralizálásáért küzdünk, újragondolnánk a rezidensvizsga rendszerét. Olyan törvény kidolgozását kezdeményezzük továbbá, amely állami finanszírozást tesz lehetővé a betegségek megelőzésére és szűrésére vonatkozó országos programok esetében, és ez alapján aktualizálná a betegek jogállását szabályozó törvényt. 
A munkaügyi és szociális téren a szociális szolgáltatásokat nyújtó szervezetek támogatására, valamint a tavaly decemberben elfogadott nyugdíjtörvény hiányosságainak kiküszöbölésére szeretnénk idén megoldást találni.
Az együttes frakcióülésen a két frakció tagjai külön-külön megerősítették tisztségeikben a képviselőházi és szenátusi frakciók vezetőségét. Ennek értelmében a képviselőházi frakciót továbbra is Korodi Attila frakcióvezető, Szabó Ödön és Márton Árpád frakcióvezető-helyettesek, illetve Apjok Norbert titkár vezetik. A szenátusi frakció vezetését ezután is Cseke Attila frakcióvezető, Fejér László Ödön frakcióvezető-helyettes és Császár Károly titkár látják el.
Hétfőn továbbá Seres Dénes képviselőházi háznagyot  és Tánczos Barna szenátusi háznagyot is megerősítette tisztségében a két ház plénuma.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA