A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Tőkés László EU-képviselő
MOGYE-ügy: átadták a román tanügyminiszternek a több mint 16 ezer tiltakozó aláírást
MÁÉRT - 2019. március 12., kedd 14:17

Kedd reggel bukaresti hivatalában fogadta Ecaterina Andronescu tanügyminiszter Sándor Krisztinát, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnökét és Toró T. Tibort, az Erdélyi Magyar Néppárt ügyvezető elnökét. Az EMNT és a Néppárt vezetőit átadták azt a több mint 16 000 tiltakozó aláírást, melyet tavaly május óta gyűjtöttek – a Székely Nemzeti Tanáccsal közösen – a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem megvédése, valamint az önálló magyar orvos- és gyógyszerészképzés intézményes helyreállítása érdekében. A találkozón Ecaterina Andronescu ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy segít a helyzet rendezésében, valamint egyeztetni fog az egyetem vezetőségével és a magyar oktatókkal is.
A leadott aláírásokhoz csatolt kísérőlevélben, melyet közleményünkhöz csatolva küldünk, az EMNT és a Néppárt vezetői hangsúlyozták: a két egyetem fúzióját követően létrejöhetett az angol tannyelvű kar, így nem lehet akadálya a magyar tannyelvű kar újraindításának sem. Sándor Krisztina és Toró T. Tibor rámutatott: az egyetem szenátusa nem tartotta tiszteletben a kisebbségek nyelvén zajló oktatásra vonatkozó tanügyi törvény rendelkezéseit, melyek a romániai magyar közösség számára kiemelten fontosak.
Az EMNT és a Néppárt vezetői felhívták a figyelmet arra, hogy Romániában a MOGYE volt az az egyedüli felsőoktatási intézmény, ahol magyar nyelvű orvosi és gyógyszerészi képzésben részesülhettek a diákok, a MOGYE és a Petru Maior Egyetem összevonását követően pedig, az újonnan létrejött intézményben, a magyar diákok és tanárok számaránya jelentősen csökkent, s továbbra is megoldatlan maradt a saját döntéshozatali jogkörrel rendelkező magyar oktatási–szervezeti keret helyzete.
Mindezek fényében arra kérték a miniszterasszonyt, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a Romániában hatályos törvényeket, így a kisebbségek nyelvén zajló oktatásra vonatkozó rendelkezéseket is, maradéktalanul betartsák, biztosítva – a tanügyi törvény módosításával – a fúzió során létrejött egyetem multikulturalitását és az autonóm magyar intézményi keretet.
Ugyanakkor felkérték Ecaterina Andronescut, hogy járjon közbe annak érdekében, hogy az egyetemen belüli magyar kar minél hamarabb megalakulhasson, ezzel megszüntetve – az angol kar létrehozásával előállt – diszkriminatív helyzetet.
A találkozón a miniszter ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy segít a helyzet rendezésében, valamint egyeztetni fog az egyetem vezetőségével és a magyar oktatókkal.
 

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA