A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Tőkés László EMNT-elnök
Európai polgári kezdeményezések az őshonos nemzeti kisebbségek ügyében
MÁÉRT - 2019. március 26., kedd 11:43

Létrejöttekor a jó ügynek kijáró lelkesedéssel fogadták az őshonos nemzeti kisebbségek az európai polgári kezdeményezés új „műfajának” a bevezetését, az európai demokrácia eszköztárának a kiszélesedését látva benne. Utóbb azonban, a konkrét kezdeményezések bejegyzésének a sorozatos visszautasítását látva sajnálattal kellett tapasztalniuk, hogy az európai polgárok demokratikus akaratnyilvánítására szolgáló ígéretes lehetőség nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.
A kisebbségben élő romániai magyarok ügyeiben benyújtott polgári kezdeményezések sorsa különösképpen nagy csalódást okozott. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Néppárt által kezdeményezett autonómiaügyi indítvány már az előzetes normakontrollt elbukta – ezért is nem került sor a benyújtására. Az RMDSZ, illetve a FUEN által indított kisebbségvédelmi polgári kezdeményezést (Minority SafePack Initiative) az Európai Bizottság rövid úton visszautasította. A Székely Nemzeti Tanács Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és regionális kultúrák fenntarthatóságáért című törvénykezdeményezése hasonló sorsra jutott.
Március 25-i spontán felszólalásában Tőkés László európai képviselő ezeknek, az őshonos nemzeti kisebbségek ügyében beterjesztett polgári kezdeményezéseknek a jogellenes elvetésére tért ki az EP-ben, megelégedéssel nyugtázva ugyanakkor, hogy a luxemburgi európai bíróság végül is mindkét esetben felülbírálta az Európai Bizottság negatív mércét használó, megalapozatlan döntéseit. Az SZNT-nek ráadásul éppenséggel hat évnyi állhatatos erőfeszítéseibe került, míg igazát pereskedés útján, másodfokon végre ki tudta vívni.
Erdélyi képviselőnk a nemzeti kisebbségi régiókról szóló polgári kezdeményezés vonatkozásában külön is felhívta a figyelmet arra a fonák román politikai gyakorlatra, mely az amúgy is fennálló, a nacionálkommunista időkből örökölt gazdasági lemaradást tetézve, Székelyföld és Partium esetében az európai adófizetők pénzéből származó kohéziós pénzalapokat is kisebbségellenes módon, a nevezett régiók magyar közösségei kárára használja fel. Felszólalását azzal a felhívással zárta, hogy nemzeti régióink felzárkóztatása, illetve az EU kohéziós, strukturális, regionális alapú támogatásának a megszerzése érdekében föltétlenül össze kell gyűjteni az SZNT kezdeményezésének sikeréhez szükséges – újabb – egymillió aláírást.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA