A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Tőkés László EMNT-elnök
Jelentés a közel-keleti és észak-afrikai régiónak az „arab tavasz” utáni jövőjéről
MÁÉRT - 2019. március 27., szerda 13:04

Nyolc év telt el azóta, hogy a közel-keleti és észak-afrikai régión (Middle East and North Africa – MENA) végigsöpörtek az „arab tavasz” néven elhíresült tüntetések és tömegmegmozdulások, amelyek az önkényuralmi rendszerek jóhiszeműen elvárt bukása és az arab világ demokratikus átalakulása helyett az addigi válság fokozódását és további súlyos problémákat vontak maguk után. A régióban lezajlott viharos fejlemények nyomán az Európai Unió 2015-ben felülvizsgálta szomszédságpolitikáját, ez alkalommal pedig az Európai Parlament újból a Maghreb- és a Mashreq-országokból összetevődő MENA-régió helyzetének kiértékelésére vállalkozott.
A jelentés részletező alapossággal elemzi a Marokkóban, Algériában, Tunéziában, Líbiában, Egyiptomban, Libanonban, Jordániában és Szíriában fennálló helyzetet, és a térségben előállott új kihívások, úgymint a kirobbant konfliktusok, a terrorfenyegetés és a menekültválság, továbbá a mélyülő nyomor, az aggasztó méreteket öltött munkanélküliség, a szociális és a politikai kirekesztés, valamint az ifjúság sokszorosan hátrányos helyzete ismeretében az Unió elkötelezettségét fejezi ki aziránt, hogy a déli szomszédságpolitika keretében fokozott erőfeszítéseket tesz és támogatási stratégiát léptet életbe az érintett országcsoport megsegítése céljából.
Tőkés László EP-képviselő tegnap késő esti felszólalásában mindenekelőtt elismerésének adott hangot az Unió azon törekvése iránt, hogy érdemi szerepet vállaljon a sokrétű válság sújtotta Földközi-tengeri régió jövőjének alakításában. Továbbá kiemelt módon szólt a migrációs válságról, mely növekvő mértékben egyik legsúlyosabb problémáját jelenti a térségnek és ezzel együtt az illegális bevándorlók által ostromlott Európának. Közös érdeke tehát mindkét félnek, hogy megoldást találjon a népvándorlásszerű migrációra, Afrika szubszaharai területének az „átmenő forgalmát” is számításba véve.
Erdélyi képviselőnk hozzászólásában az Unió elhibázott migrációs politikájának a felülvizsgálatát sürgette, az ENSZ globális bevándorlási „csomagjának” a kritikátlan átvételét is beleértve. A „magyar modellt” ajánlotta a törvényhozók figyelmébe, mely – úgymond – nem a bajt kívánja Európába importálni, hanem a segítséget karja a rászoruló országokba vinni. A korán jött s elfagyott „arab tavasz” súlyos következményei csak széles körű összefogással és a kárvallottak hazájukban való hathatós gazdasági támogatásával volnának jóra fordíthatók.

 

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA