A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Tőkés László EMNT-elnök sajtóirodája
RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
MÁÉRT - 2019. április 19., péntek 19:10

Mély megrendüléssel értesültünk a New Yorkban elhunyt HÁMOS LÁSZLÓ halálhíréről.
Az amerikai magyarság ismert személyisége, a Magyar Emberi Jogok Alapítvány (HHRF) társalapítója és elnöke erdélyi és felvidéki magyar szülők gyermekeként az Egyesült Államokban nőtt fel és a magyar diaszpóra egyik befolyásos vezetője volt.
A rendszerváltást követően meghatározó tevékenységet fejtett ki a határon túli magyar közösségek védelme, különös tekintettel az erdélyi, felvidéki és kárpátaljai magyarok jogainak védelme érdekében. Amerikai működése során kiemelt hangsúlyt fektetett a határon túli magyarság ügyeinek megjelenítésére, így például tiltakozó dokumentumot nyújtott be a Fehér Háznak a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Református Kollégium visszaállamosítása miatt, az amerikai törvényhozás magyar frakcióközi csoportjának egyik társelnökeként pedig sürgette a román kormányt és az amerikai külügyminisztériumot, hogy lépjen fel az Erdélyben elkobzott egyházi ingatlanok visszaszolgáltatása érdekében.
Hámos László rendszeresen részt vett nemzetközi emberi jogi konferenciákon, ahol következetesen kiállt a magyar kisebbségek jogainak érvényesítéséért.
Halálával betölthetetlen űrt hagyott maga után.
Emléke legyen áldott!

 Az Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács országos elnökségei

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA