A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Tőkés László EMNT-elnök sajtóirodája
Eltemették Kurucz Imrét
MÁÉRT - 2019. április 19., péntek 19:10

Nagy részvét mellett kísérték utolsó földi útjára ma, nagycsütörtökön az 2019. április 14-én, virágvasárnap elhunyt Kurucz Imre szobrászművészt a berettyóújfalui Csendes temetőben. Nagy Zsolt, a Tiszántúli Református Egyházkerület Bihari Egyházmegyéjének esperese mondott gyászbeszédet a ravatalnál, majd Majláth József, a Berettyóújfalui Református Egyházközség parókus lelkésze búcsúztatta a hozzátartozók és a város egész közössége nevében a 73. életévében megboldogult alkotót, akit nem csupán Újfalu, hanem Csonka-Bihar, a Sárrét, a Hajdúság és az egész Partium a saját halottjának tekint. A művésztársak nevében Tamus István debreceni grafikus, a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége területi titkára méltatta az elhunytat. A végtisztességet tévők között ott volt Tőkés László európai parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke és több munkatársa, valamint Pintér István, a Pro Universitate Partium Alapítvány ügyvezetője is. Mint köztudott, Kurucz Imrének több alkotása is díszíti a Partium Keresztény Egyetem belső udvarán kialakított ún, partiumi panteont.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA