A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Több EU-s támogatást a Székely Termék márkának?
MÁÉRT - 2019. május 2., csütörtök 18:37

„A Székely Termék mozgalom kiváló kezdeményezés, amelyet Brüsszelben is bemutattak Hargita Megye Tanácsának szakértői és a Székely Termék kuratóriumának képviselői. Az Európai Unió a fenntartható élelmiszerpolitikát fogja kiemelten támogatni 2021 után. Ebben a kontextusban érdemes hangsúlyt fektetni a hagyományos és helyi termékek előállításának fejlesztésére, a helyi kistermelők támogatására. Lehetőséget kell teremteni a székelyföldi termelőknek arra, hogy népszerűsíteni tudják termékeiket, szolgáltatásaikat és nagyobb haszonnal értékesíteni ezeket. Az EU által odaítélt eredetmegjelölés és a hagyományos termékekre vonatkozó minősítés segíthet ebben. A Székely Termék márkajelzésnek hatékonyabb kihasználásával párhuzamosan Székelyföld arculatának kialakításán is tovább kell dolgozni” – mondta el szerdán, Csíkkozmáson Winkler Gyula EP-képviselőjelölt a pityókatermesztőkkel folytatott beszélgetésén, ahol a Közös Agrárpolitikának (KAP) várható módosításairól és a kistermelők érdekérvényesítési, illetve terményük értékesítései lehetőségről beszélgettek. A tanácskozáson a helyi elöljárók mellett részt vett Borboly Csaba, a Hargita Megyei Tanács elnöke és Korodi Attila parlamenti képviselő is.
 Az EP-képviselőjelölt elmondta, a Közös Agrárpolitika 2021 után egy decentralizációs folyamaton megy keresztül, a döntések egy része tagállami hatáskörbe kerül, tehát a kormány és a mezőgazdasági minisztérium több hatáskört kap majd a programok és a támogatások feltételeinek kidolgozásában. Éppen ezért fontos lesz a székelyföldi gazdák bukaresti érdekképviselete. „A kormány az EU által megnevezett prioritások figyelembevételével átcsoportosíthat forrásokat a vidékfejlesztési program és a KAP első pillére között. Minél erősebb érdekképviselet kell létrehozniuk a gazdaszervezeteknek és döntést kell hozniuk a saját prioritáslistájuk tekintetében, amelyet az RMDSZ politikai eszközökkel támogathat” – hangoztatta Winkler Gyula.
Tájékoztatta a jelenlevőket arról, hogy amennyiben a Brexit végbemegy, az unió éves költségvetése mintegy 12-13 milliárd euróval lesz kevesebb. Ezt a kiesést egyesek a kelet-európai országok támogatásának csökkentésével gazdálkodnák ki, ami elsősorban a mezőgazdaságot és a vidékfejlesztést érintené. „Azért megyünk Brüsszelbe, hogy a gazdáink támogatását megvédjük, és lehetőség szerint növeljük” – mondta Winkler Gyula.
Borboly Csaba a csíki pityóka levédésének, és egy hatékony öntözőrendszer kiépítésének fontosságát hangsúlyozta, Korodi Attila azon a véleményen volt, hogy a Közös Agrárpolitika alakulásában egyensúlyt kell tartani az uniós, illetve tagállami döntési hatáskörök között.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA