A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Tőkés László EMNT-elnök sajtóirodája
Megnyitották a partiumi egyetemi napokat
MÁÉRT - 2019. május 6., hétfő 19:33


A X. Partiumi Egyetemi Napokat 2019. május 6–10. között rendezik meg Nagyváradon. A ma délelőtti megnyitón – amelyet a Partiumi Keresztény Egyetem új épületének amfiteátrumában tartottak – részt vett Tőkés László európai parlamenti képviselő, a Pro Universitate Partium Alapítvány (PUPA) elnöke, Pálfi József, a PKE rektora, Szomor Abigél egyetemi lelkész, az oktatói és hallgatói kar és a diákság több tagja, akiket Balogh Előd, a Partiumi Keresztény Egyetem Diákszervezetének (PKED) megbízott elnöke köszöntött.
Nyitóbeszédében Tőkés László röviden felidézte az egyetemalapítás- és építés három évtizedének főbb momentumait, méltatva e korszak minden szereplőjének erőfeszítését. Az intézményi dimenziókon túl e „hőstörténet” emberi vetületeire tért ki a továbbiakban, a jelen és a jövő kihívásainak fényébe. Emlékeztetett: ezen ökumenikus univerzitást a történelmi magyar egyházak alapították, a nevében lévő keresztény jelző ezt egyértelműsíti, ugyanakkor szellemi irányultságát meg is szabja, miként az Pál apostolnál olvasható: „együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által” (Ef 2,22). S akikért mindez történt, azok maguk a diákok, az egyetemi ifjúság, a nemzet fiataljai, akik a tartópillérei mindennek: nélkülük sem egyetem, sem anyaszentegyház, sem jövő nincs. Róluk és nekik szólnak az egyetemi napok is, amelyeknek ők maguk a szervezői és elsődleges haszonélvezői. Rajtuk múlik az is – mutatott rá a püspök –, hogy a természetes individuális érdekek mellett létezik-e és hat-e a közösségi dimenzió, „melynek értelmében a kövekből összeáll az épület, miként az énekkari tagokból a kórus”. Ennek vetületében arról a kiüresedésről is szólt, amely nemcsak szellemiekben és lelkiekben veszélyezteti – nyugati hatásra elsősorban – erdélyi, partiumi ifjúságunkat, magyar közösségeinket, hanem fizikailag is: az elvándorlás, kitelepedés ugyanis csak súlyosbítja az amúgy is negatív demográfiai folyamatokat. Állja-e ifjúságunk szilárd bástyaként az idő viharát, betölti-e az ön- és egymásépítés nemes feladatát, hivatástudattal tekint-e az értelmiségi lét felé? – sorjázta Tőkés László a korántsem költői kérdéseket. Végül a PKED tavalyi tevékenységi beszámolójának olvastán elégtétellel állapította meg, hogy a gazdagodás és színesedés ígéretes, mindazonáltal a keresztény és nemzeti vonulatot erősíteni érdemes a felsőoktatási intézményen belül és kívül egyaránt.
Az egyetemi napok megnyitója egy tárlatindítóval folytatódott az aulában: Balog István ifjú kárpátaljai alkotó nagy sikerű Bibliai logók című, grafikus-szöveges kompozícióinak vetített gyűjteményét ajánlotta a jelenlévők figyelmébe Szomor Abigél, ezeket a szentírás egyes helyszínei, történetei, személyiségei ihlették. A X. Partiumi Egyetemi Napok programja itt is elérhető: .

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA