A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Tőkés László EMNT-elnök sajtóirodája
Ünnepi momentumok a Partiumi Keresztény Egyetemen
MÁÉRT - 2019. május 9., csütörtök 15:13

A X. Partiumi Egyetemi Napok keretébe illesztve szervezték meg első alkalommal – hagyományteremtő szándékkal – A Partiumi Keresztény Egyetem napja című rendezvényt 2019. május 9-én, több ünnepélyes momentummal megtűzdelve. Az időzítés nem a véletlen műve, hiszen 1990-en májusában mondta ki határozatban a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) Igazgatótanácsa a nagyváradi székhelyű Sulyok István Református Főiskola megalakulását. Ez volt az intézményi és szellemi elődje annak a Partiumi Keresztény Egyetemnek, amely húsz évvel ezelőtt jött létre, a rendszerváltozás utáni első önálló erdélyi egyetemként, a történelmi magyar egyházak együttműködésével, anyaországi támogatással.
A PKE új épületének amfiteátrumában ünnepi üléssel kezdődött az egyetem napja, amelyen részt vett Tőkés László európai parlamenti képviselő is, a KREK előző püspöke, akit mind a főiskola, mind pedig az egyetem kezdeményezőjeként és egyik alapítójaként tart számon a jelenkor. Pálfi József református lelkipásztor, a PKE rektora szívélyes köszöntéssel és magvas ünnepi üzenettel fordult a megjelent egyetemi polgársághoz és a meghívott személyiségekhez, majd a díszvendégnek adta át a szót: Maróth Miklós akadémikus professzornak. A neves klasszikafilológus, orientalista, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának alapító dékánja Kereszténység és iszlám. Európa mint ütközőzóna című frappáns, tartalmas, gondolatébresztő előadásában az eltérő kulturális örökségek konfliktusát és a ránk váró kihívásokat tárta fel a hallgatóság által nagyon is értékelt közvetlenséggel.
A továbbiakban különböző elismerésekben részesítettek öt olyan személyiséget, aki az elmúlt évek során oktatói és kutatói munkájukkal hozzájárultak az „univerzitás építéséhez, fejlődéséhez, hírnevének és kapcsolatrendszerének növeléséhez”. Kovács Adalbert volt rektor, Berkesi Sándor karnagy, Ujvárossy László professzor, Maior Enikő dékán és Bordás Andrea adjunktus a laudációk elhangzását követően Tőkés Lászlótól, az egyetem jogi hátterét biztosító Pro Universitate Partium Alapítvány elnökétől és Pálfi József rektortól vehették át díjaikat. A PKE kórusa élményszámba menően működött közre.
Az egyetem napjának délelőtti programja újabb ünnepi momentummal zárult: Szomor Abigél egyetemi lelkész és Pék Sándor római katolikus esperes közreműködésével átadták rendeltetésének a PKE főépületének előteréből nyíló csendszobát és a lelkészi irodát.
A nap további részében közönségtalálkozót terveznek a Bagossy Brothers Company popzenekar tagjaival, akik este az egyetem dísztermében koncerteznek, illetve megnyitják Fazakas Noémi reklámgrafikus, egykori PKE-hallgató kiállítását.

 

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA