A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
Hét iskola anyanyelvápoló tanulói az idei Merki-szemlén
MÁÉRT - 2019. június 10., hétfő 16:18

A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma szervezésében múlt szerdán került sor a Merki Ferenc Anyanyelvápoló Szemlére az eszéki HMOM Központban. Hét iskola anyanyelvápoló tanulói mutatkoztak be, köztük a nagypiszanicai és Grubišno Polje-i diákok, akik először vettek részt a szemlén.
 
 
A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma 2001 óta szervez anyanyelvápoló szemlét, melynek célja, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson azoknak a diákoknak, akik a magyar nyelvet, kultúrát, néptáncot fakultatív keretek között tanulják.
Az idei szemlére az eszéki magyar iskolaközpontban került sor, ahol Andócsi János, az intézmény igazgatója és Kovačević Anna, a pedagógus fórum alelnöke köszöntötték a résztvevőket.
Kovačević Anna megdicsérte az anyanyelvápoló diákokat, hogy nem feledkeznek meg szüleik, nagyszüleik örökségéről, és gyakran szabadidejük feláldozásával igyekeznek ápolni az általuk megismert nyelvet, ismerkednek a gyönyörű magyar népdalokkal, tánccal.
Andócsi is köszöntötte a résztvevőket, az intézmény igazgatójaként a magyar nyelven való tanulás fontosságára hívta fel a figyelmet. Elmondta, sok olyan diákja volt már az iskolaközpontak, akik alig beszéltek magyarul, de tanulmányaik során nagyon szépen elsajátították a nyelvet. Hangsúlyozta, ebben benne van az anyanyelvápoló tanárok, a szülők, valamint a központ dolgozóinak a munkája is.
Az idei szemlén összesen hét általános iskola anyanyelvápolói vettek részt: a pélmonostori, ójankováci, laskói, bellyei, szentlászlói diákok mellett idén először szerepeltek nagypiszanicai és Grubišno Polje-i anyanyelvápolók a szemlén. Minden fellépő csoport egy-egy rövidebb magyar népmese színpadi feldolgozását adta elő.
Az előadások végén a pedagógusfórum képviselői ajándékkal és oklevéllel köszönték meg az anyanyelvápoló tanárok munkáját. 
Végezetül Varga Erna tanügyi főtanácsos is szólt a résztvevőkhöz. Megemlékezett Kazinczy Ferencről, a magyar nyelvújítás vezéralakjáról, akinek idén ünnepeljük születésének a 260.  évfordulóját, és akinek sok-sok szavunkat köszönhetjük. Arra kérte a diákokat, továbbra is járjanak anyanyelvápolásra és tanuljanak magyarul, mert nagyon szép nyelv, és noha a bonyolultabbak közé tartozik, de éppen ezért gondolataink sokféleképpen fejezhetők ki vele. A rendezvényt az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Eötvös Loránd Tudományegyetem támogatta.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA