A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
Magyar kultúrest Vinkovciban
MÁÉRT - 2019. június 17., hétfő 13:37

A Vinkovcei Magyar Kultúregyesület szombaton tartotta meg 8. Magyar Estjét. A rendezvény célja, hogy alkalmat biztosítson magyar egyesületeinknek a találkozásra, illetve a magyar kultúra és hagyományok bemutatására Vinkovciban.
A szlavóniai kisvárosban a Vinkovcei Magyar Kultúregyesület 2012-es megalakulása óta dolgozik azon, hogy összetartsa az itt élő magyarságot, közösséggé kovácsolja azt. Vegyes kart működtet, amelynek évente számos vendégszereplése van országszerte és Magyarországon, részt vesz a város által szervezett rendezvényeken, és saját programjai is vannak. Megemlékeznek nemzeti és vallási ünnepeinkről, kiállításokat, irodalmi esteket szerveznek, legnagyobb rendezvényük pedig a magyar kultúrest, melyre szlavóniai és baranyai kultúregyesületeket hívnak fellépni.
Eddigi gyakorlatukhoz híven az idei, sorrendben 8. magyar estet is a Joza Ivakić Városi Színházban tartották.  Ács Rudolf, a Vinkovcei Magyar Kultúregyesület elnöke köszöntötte a résztvevőket, majd Gabriel Šokičić, Vinkovci polgármester-helyettese, Jadranka Golubić, Vukovár-Szerém megye képviselője és Jakumetović Rozália, a Vukovár-Szerém megyei magyar kisebbségi önkormányzat elnöke szóltak a vendégekhez. Elismerésüket fejezték ki a vinkovcei magyar egyesület tevékenysége iránt, amellyel összefogja a város magyarságát, őrzi nemzetünk hagyományait és kultúráját, és követíti azt a többségi nemzet felé. Az eseményen jelen volt Prosszer Horvatin Szanella, a HMDK titkára is.
A felszólalók után a fellépők következtek a színpadon: a vinkovcei egyesület Aranykalász népdalköre és a szentlászlói Rozmaring egyesület kórusa népdalcsokrokat adott elő, az újbezdáni művelődési egyesület előadóitól pedig néhány, tamburával kísért magyar nótát hallhatott a közönség, illetve az újbezdáni színjátszók is előadtak néhány humoros jelenetet.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA