A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Tőkés László EMNT-elnök sajtóirodája
Imatüntetést szervezett az EMNP Nagyváradon
MÁÉRT - 2019. június 27., csütörtök 00:04

A rekkenő hőség ellenére is mintegy kétszáz nagyváradi magyar érezte fontosnak tegnap délután, hogy egy rövid imatüntetés erejéig – élőláncot alkotva – felmutassa a nagyváradi magyarok igényét a városalapító király, Szent László, főtéri lovasszobrának kihelyezésére.
A demonstrációt az Erdélyi Magyar Néppárt szervezte, a hangsúlyt pedig ezúttal nem a politikára, hanem az esemény magyarokat összekötő, egyben ökumenikus jellegére helyezve, jelezve ezzel azt is, hogy Szent László tisztelete egyformán fontos a katolikus, a református, az unitárius vagy éppen evangélikus vallású nagyváradi magyaroknak.
Csomortányi István, a Néppárt elnöke az eseményen mondott beszédében a szobor szimbolikus jelentőségéről szólt, és felállítása mellett érvelt. „Az elmúlt időszakban több román történelmi személyiség kapott helyet a főtéren. Nagy egyetértésben, a polgármesteri hivatal és a román történelmi egyházak, civil szervezetek példás együttműködést felmutatva tudták azt megvalósítani, hogy az új szobrok ide kerüljenek. Kevésbé példás egységgel, de végül keresztülvitték, hogy Mihály vajda szobrát is lecseréljék. Ugyanakkor azt nem tudtuk elérni, hogy a városalapító szobra is ide kerüljön a város főterére. Nekünk erre van megoldásunk, olyan, amely városrendezési szempontból is megállja a helyét. Olyan megoldásunk, amely nem sérthet senkit. A Szent László Napok megnyitóján Szent Lászlóról elhangzott, hogy olyan személyiség volt, aki mindmáig összeköti a váradiakat, egy olyan személyiség, aki kapocs a nemzetiségek, a kultúrák között. Nem tudjuk elfogadni azt, hogy az ő személye ne kerüljön vissza abba a városba, amelyet ő alapított, arra a térre, amely a nevét viseli” – mondta Csomortányi István, aki megköszönte a résztvevőknek, hogy segítenek ennek a nagyon fontos kérésnek nyomatékot adni 
Az alkalomhoz illő imákat, illetve igei idézeteket Pék Sándor esperes, Kardos József unitárius lelkész és Kerekes József református lelkipásztor mondták el, miközben az összegyűltek kört formálva, egymás kezét megfogva hallgatták azokat. Végül a Miatyánkot közösen elmondva kérték, hogy Szent László szobra a főtéren ismét otthonra leljen. Az eseményt a jelenlevők a Himnusz eléneklésével zárták le.
Az eseményen, az ezt megelőző demonstrációhoz hasonlóan, most is részt vett az RMDSZ néhány helyi tisztségviselője is – közölte az Erdélyi Magyar Néppárt sajtóirodája.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA