A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
A harmadik szórványkonferencia Omišban
MÁÉRT - 2019. július 4., csütörtök 13:53

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) harmadik éve szervezi meg a többnapos szórványkonferenciát Omišban, amelyen a HMDK kis közösségekben működő szervezeteinek képviselői, valamint az ernyőszervezet munkatársai vesznek részt. A szórványmagyarsághoz tartozók az utolsó bástyái a magyar kultúrának, ezért a HMDK mindenben támogatja megmaradásukat.
 
 
Az idei háromnapos tanácskozás résztvevőit Jankovics Róbert HMDK-elnök, parlamenti képviselő köszöntötte. Elmondta, hogy a tengermelléktől a Nyugat-Szlavóniáig terjedő „sávban” működő magyar szervezetek, kisebbségi önkormányzatok vezetőinek és kisebbségi képviselőknek, valamint a HMDK-központ munkatársai részvételével zajló szórványkonferencia célja az, hogy az egyesületek megismerjék egymást, egymás munkáját, valamint tájékoztatást kapjanak a munkájukat segítő pályázati lehetőségekről.
Jankovics Róbert előadásának első részében a HMDK céljait, programjait, legfontosabb irányelveit ismertette. Szólt a magyar kisebbség érdekvédelmét ellátó testületek, kisebbségi önkormányzatok munkájáról, beszámolt a rendkívül eredményes májusi kisebbségi önkormányzati választásról. A résztvevőknek bemutatta a jelen lévő szórványközösségek érdekeit képviselő nemrég megválasztott önkormányzati vezetőket is, akik először vesznek részt a konferencia munkájában.
Beszélt a pályázati lehetőségekről is; a horvát állami támogatásról szólva elmondta, a magyar az egyetlen kisebbség, amelynek 2017-ben és 2018-ban is emelkedett a támogatása, idén összesen 4.148.000 kúnából valósíthatják meg a magyar egyesületek a benyújtott programjaikat. Arra külön is felhívta a szervezetvezetők figyelmét arra, hogy a megítélt támogatásokat szigorúan célirányosan, a pályázati kritériumoknak megfelelően használják fel.
A tanácskozás másik részében beszámolt arról is, hogy az elmúlt időszakban sorra valósultak meg a többmilliós beruházások a magyarságunk számára fontos egyesületekben, intézményekben, és sikerült több Nyugat-Szlavóniában működő egyesület székhelyproblémáját is megoldani: teljesen megújult például a nagypiszanicai magyarok székháza, hamarosan a lipiki magyarság programjainak helyet adó épületet is felújítják,  nemsokára pedig a rijekai magyarok régi álma is megvalósul.
Hozzátette, hogy az elmúlt időszak egyik legjelentősebb támogatását a HMDK Vidék- és Gazdaságfejlesztési Programja jelenti, mert, mint mondta, ilyen nagyságrendű támogatásnak először tárgya a gazdasági tevékenység, ami létfontosságú, mert ezzel nemzeti közösségünk legfontosabb céljainak a megvalósulását segíti elő: a fennmaradást és a helyben maradást.
A konferencia harmadik részében a HMDK-központ munkatársai számoltak be tevékenységükről.
Az egyesületi és önkormányzati vezetők is felszólaltak
A szervezetek és a kisebbségi önkormányzatok vezetőinek beszámolója képezte a szórványkonferencia következő napi programját.
Elsőként Munk Erik, a Bellyei járás magyar elöljáró-helyettese beszélt a feladatairól. Majd a rendezvényen először részt vevő Horvát Eugén, a Belovár-Bilogora megyében múlt héten megalakult nagygordonyai járási kisebbségi önkormányzat elnök ismertette legfontosabb terveiket. Szabó Franjo, a končanicai járási magyar kisebbségi önkormányzat vezetője szerint a legfontosabb feladatuk az lesz, hogy a járás magyarjainak identitástudatát felélesszék. Split város magyar kisebbségi képviselője, Bešlić Annamária az ottani magyarság helyzetét vázolta. Furjan Antun, a HMDK vezette Belovár-Bilogora megyei magyar önkormányzat alelnöke arról szólt, hogy új tagok bevonásával, valamint összefogással igyekeznek megerősíteni a megyei magyarságot.
Minden résztvevő szervezetvezető beszámolt a tevékenységükről, programjaikról, a problémáikat is megosztották, valamint mindannyian köszönetet mondtak a HMDK-nak, amelytől minden segítséget megkapnak céljaik megvalósításához. A tanácskozás arra is jó volt, hogy a szervezetek képviselői egymással is megoszthatták tapasztalatikat, ötleteiket.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA