A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
Idén is megtartották a Szentlászló nevű települések találkozóját
MÁÉRT - 2019. július 30., kedd 09:06

A Kárpát-medencei Szentlászló nevű települések képviselői a hétvégén Zalaszentlászlón találkoztak. Ez már sorrendben a 24. találkozó volt. Ilyenkor közösen emlékeznek településük névadójára, és elmélyítik a már korábban kialakult kulturális és a civil szervezetek közötti kapcsolatokat. Az összejövetelen a horvátországi Szentlászló küldöttsége is részt vett.
A Kárpát-medencében 18 Szentlászló nevű település van: Bakonyszentlászló, Búcsúszentlászló, Bükkszentlászló, Homoródszentlászló, Jászszentlászló, Kisszentlászló, Mátraszentlászló, Nyárádszentlászló, Oláhszentlászló, Pilisszentlászló, Pusztaszentlászló, Püspökszentlászló, Szécsiszentlászló, Szentlászló, Szentlászló (HR), Tordaszentlászló, Vácszentlászló, Zalaszentlászló.
Minden évben más-más település ad otthont az összejövetelnek. A találkozók egymás megismeréséről és segítéséről szólnak.
Kelemen Dezső, a szlavóniai Szentlászló küldöttségének a vezetője elmondta, rendszeresen részt vesznek ezeken a találkozókon, de a kapcsolatokat újabb elemekkel is gazdagították, így például a magyarországi Szentlászló és a szlavóniai település iskoláit is „összekötötték”, amivel, mint mondta megalapozták az együttműködés jövőjét is.
A Szentlászló nevű települések először 1992 januárjában fogtak össze, amikor Vácszentlászló polgármesterének a kezdeményezésére segélyakciót szerveztek a háború sújtotta szlavóniai Szentlászló Magyarországra menekült lakóinak a javára. Négy év múlva Vácszentlászlón megtartották a Kárpát-medencei Szentlászló települések első találkozóját, amelyhez a többi, nagy királyunk nevét viselő település is csatlakozott, és azóta felváltva tartják a találkozókat. (mt)

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA