A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Tőkés László EMNT-elnök sajtóirodája
Erdélyiek a Szentlőrinci Gazdanapokon
MÁÉRT - 2019. augusztus 5., hétfő 22:37

A Dunántúl egyik legnagyobb mezőgazdasági rendezvényen tartott beszédében az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke azt hangsúlyozta, hogy egy ország függetlenségének megőrzését nem csupán a kard, hanem az eke vasa is biztosítja.
Idén 26. alkalommal szervezték meg Baranya megyében a Szentlőrinci Gazdanapokat, amelyen 450 kiállító termékeit láthatta a közönség. A Dunántúl legnagyobb agrárkiállításának erdélyi képviselője és egyben díszvendége az idei évben Székelyföld volt. A rendezvény meghívottjaként jelen volt Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke, az Erdélyi Magyar Gazdaszervezetek Szövetségének elnöke, aki hangsúlyozta: a Partiumban és Erdélyben elengedhetetlen az anyaország szakmai és anyagi támogatása, azonban minden bizonnyal nagyobb a jelentősége a folyamatos erkölcsi támogatásnak. A rendezvényen részt vett Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (MAGOSZ) elnöke, valamint Vitályos Eszter, az Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára.
A Baranya Megyei Vállalkozói Központ rendezvényén minden évben a legújabb termelési technológiákat, innovatív fejlesztéseket mutatják be, termékbemutatókkal és állatkiállításokkal egybekötve, melyeknek elsődleges célközönsége a kis- és közepes gazdaságokban termelők. Ugyanakkor jelen vannak a külföldi partnerek és a különböző mezőgazdasági termelésben érdekelt üzletemberek is. A kiállítás remek lehetőség biztosít arra, hogy a termelők és a vásárlók, valamint a potenciális üzleti partnerek egymásra találjanak.
A rendezvényen tartott beszédében Csomortányi István külön köszönettel illette a szervezőket, amiért a székelyföldi termelőknek és gazdáknak is lehetőséget adtak arra, hogy Magyarországon is bemutathassák termékeiket.
 „Mi, akik hasonló vásárokat és rendezvényeket is szervezünk, tudjuk, hogy ez mekkora feladat, mekkora áldozattal és munkával jár. Mi, akik gazdálkodással foglalkozunk, joggal lehetünk büszkék, ugyanis azt tudni kell, hogy a hazát nem csak fegyverrel lehet védeni, nem csak a honvédség védi a közös Kárpát-medencei hazánkat, hanem legalább olyan erővel és áldozattal védik a hazát azok, akik mezőgazdasággal foglalkoznak. Egy ország, egy nemzet függetlenségét nem csak a fegyverek biztosítják, nem csak a kard acélja, hanem az eke vasa is. Ezért létkérdés egy ország számára, hogy a mezőgazdasága jó állapotban legyen, a gazdálkodói tudják végezni a munkájukat és meg tudjanak élni abból. Nem könnyű a mi munkánk, hiszen egyrészt kiszolgáltatottak vagyunk a természet erőinek, a Fennvalónak, másrészt ki vagyunk szolgáltatva a földieknek, főként a kereskedőknek. Köszönettel tartozunk azért, hogy Magyarországnak olyan vezetői vannak, akik végre ismét nemzetben gondolkodnak. Ebben nagyon fontos az anyagi és szakmai segítség amit kapunk” – fogalmazott Csomortányi, aki külön köszönetet mondott a MAGOSZ-nak és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának, amelyek a Kárpát-medence egészét behálózó, kiváló kapcsolatokkal rendelkeznek. A Néppárt elnöke úgy fogalmazott, az anyagi segítség mellett az erkölcsi támogatás az igazán fontos. „Az anyagi segítségnél fontosabb az, hogy érezhetjük, a nemzet ismét összetartozik, együtt tudunk cselekedni és együtt építünk közös jövőt a Kárpát-medencében” – mondta Csomortányi István. 
A Néppárt elnöke Tamási Áron 1940 szeptemberében elhangzott rádióbeszédéből is idézett, amelyben az író az Ábel-trilógiából ismert Surgyelán közkatona alakjának felidézésével: Ábel az ellenszenves bakát arra kérte, menjen el Dél-Erdélybe, és mondja meg az ottaniaknak, hogy térjenek vissza magyar impérium alá, ahol nem lesz rossz dolguk, ugyanis az igazságot is meg lehet szokni. „Mikor itt vagyunk, és együtt vagyunk, akkor száz év elteltével mi is igyekszünk hozzászokni az igazsághoz. Az igazságot is meg lehet szokni, ezt bátran üzenjük a Kárpát-haza minden népének, minden velünk együtt élő lakójának.” – hangsúlyozta Csomortányi. Az EMNP elnöke elmondta, az Erdélyben és a Partiumban működő gazdák hálózatának elsődleges szempontja, hogy helyi szinten értékesítsék terményeiket, mindemellett pedig a mezőgazdaság nemzetpolitikai kérdés is, hiszen nem mindegy, hogy az a termőföld, amelyet az őseinktől örököltünk, kinek a birtokában van.
A többnapos vásárt hivatalosan Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke nyitotta meg. Kiemelte, hogy a mezőgazdaságban új kihívásoknak kell megfelelnie minden Kárpát-medencei gazdának, a következő harminc évben a fogyasztás növekedni fog, miközben a termőterületek mérete csökken.
Vitályos Eszter, az EMMI államtitkára a megnyitón azt mondta, fontos kormányzati cél a mezőgazdaság támogatása, és az ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása.
Az idei Szentlőrinci Gazdanapok a helyi készítésű élelmiszereket állította középpontba. Az Erdélyből érkezők mellett Németországból, Horvátországból és Szlovéniából jött kiállítók is színesebbé tették a szakvásárt.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA