A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Tőkés László EMNT-elnök sajtóirodája
Tőkés László Kolozsváron: „A testvérek egyetértése virágoztatja fel a nemzetet”
MÁÉRT - 2019. augusztus 19., hétfő 06:13

Leleplezték Kolozsváron Dávid Ferenc egyházalapító unitárius püspök egész alakos szobrát. A 2019. augusztus 17-i ünnepi eseményen jelen volt és felszólalt Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke is.

Történelmi pillanatnak lehettek részesei mindazok, akik jelen voltak a kolozsvári belvárosi unitárius templom és a János Zsigmond Unitárius Kollégium épületei között helyet kapott Dávid Ferenc-szobor avatóünnepségén: az unitárius egyház régi álma valósulhatott meg azzal, hogy szobrot állíthatott első püspökének annak szülővárosában.
Tőkés László, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület előző püspöke ünnepi beszédében a több mint 450 éves vallásszabadság legméltóbb ünnepének nevezte a szoboravató ceremóniát. „Voltak idők, amikor a felekezeti szembenállás elidegenített egymástól bennünket, de rá kellett ébrednünk, hogy ugyan annak a törzsnek vagyunk hajtásai és ágai. Egyházaink is egy tőről fakadnak, ezért lehetünk mindannyian büszkék az egyedüli magyar eredetű vallási felekezetre, az unitárius egyházra” – mondta a püspök, majd hozzátette: a nemzetünket megosztó békediktátum évfordulóján ne csak etnikai úton keressük az egységet, hanem sokkal inkább a nemzeti összetartozás ökuméniája által, mert „a testvérek egyetértése virágoztatja fel a nemzetet”.
Dávid Ferenc történelmi személyét illetően Tőkés László rámutatott: a vallásszabadság erdélyi atyjának fő műve a tordai vallásbéke megteremtése volt.  „Erdélyben egymás vallásos meggyőződését tiszteletben tartották az emberek, századunk viszontagságai során pedig az ilyen eszmék tartották a lelket az erdélyiekben. Az emberek belátták, a hit kérdésében nem a hatóság kardjával, hanem az ige igazságával és a lélek szeretetével kell küzdeni. Merjük remélni, hogy a magyar Országgyűlés példáját követve Románia parlamentje is méltón fogja megörökíteni a vallásszabadság dátumát” – mondta Tőkés László az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács sajtóirodájának közleménye szerint.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA