A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
Meghitt, szép ünnepség Kórógyon államalapító királyunk tiszteletére
MÁÉRT - 2019. augusztus 22., csütörtök 09:33

A HMDK Szent István-napi központi ünnepségére a gyönyörűen felújított kórógyi művelődési házban került sor
 
 
A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) augusztus 20-án a szlavóniai Kórógyon alkalmi műsorral emlékezett meg a magyar történelem egyik legnagyobb alakjáról, Szent Istvánról. Az államalapító királyunk tiszteletére rendezett ünnepség szónokai az augusztus 20-i ünnep fontosságát, a jó magyar-horvát együttműködést hangsúlyozták.
 
A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége központi megemlékezésének a szlavóniai Kórógy település kultúrotthona adott otthont. A HMDK ünnepségének szimbolikus jelentősége is van: a magyarságnak mindig is egyik fontos fellegvára volt ez a település. Kórógy a helytállás, a hősiesség jelképe lett a 20. század végén is, amikor horvátok és magyarok összefogva védték hazájukat, álltak ki a családjukért, és a háború után újra magyar életet teremtettek.
Ezt hangsúlyozta Jankovics Róbert, a HMDK elnöke is ünnepi beszédében, azt mondta, hogy Kórógy ma is az újjászületés szimbóluma. Annak a jelképe, hogy hiába rombolták le templomukat, otthonaikat, játszótereiket, továbbra is élni akarnak és hisznek abban, hogy számukra van jobb sors.
„Egy olyan magyar település, ahol még a focicsapatnak is Győzelem a neve, nem érheti be kevesebbel. És nem is fogja” - fogalmazott. Majd azzal folytatta, hogy „mi a HMDK-ban ma is úgy hisszük, úgy látjuk, arról álmodunk, hogy a horvátországi magyarság egészének lehet jobb sorsa, mint amilyen eddig jutott neki.”
- Azért dolgoztunk és dolgozunk, azért küzdöttünk és küzdünk minden áldott nap, most már elmondhatjuk, hogy 26 éven át, hogy ezt kiérdemelhessük – mondta.
Alen Tahiri, a horvát kormány Kisebbségi Hivatalának igazgatója is gratulált ahhoz a munkához, amelyet a HMDK és Jankovics Róbert, a magyarság parlamenti képviselő végez a horvátországi magyarokért. Elismerően szólt az eddig megvalósított beruházásokról.
 
Zvonko Milas, a horvát kormány Határon Túli Horvátok Állami Hivatalának államtitkára is dicsérő szavakkal beszélt Jankovics Róbertről, mint mondta, „megfelelő ember a megfelelő helyen”. A jó horvát-magyar együttműködést hangsúlyozta, és köszönetet mondott a magyarok helytállásáért a honvédő háborúban.
Ezt hangsúlyozta Božo Galić, Vukovár-Szerém megye zsupánja is, aki a magyar közösséggel való jó együttműködésről beszélt. Elismerően szólt arról, hogy Kórógyon aktív közösségi élet zajlik, és hogy a helyiek már rég megérdemelték, hogy felújítsák kultúrotthonukat, amit most a HMDK-val közösen sikerült megvalósítani.
Sztáray Péter, a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium biztonságpolitikáért felelős államtitkára, az esemény egyik fő szónoka is a megmaradás, az élni akarás és a töretlen hittel való újrakezdés jelképének nevezte Kórógyot. Elismerését fejezte ki, hogy a HMDK-nak és Jankovics Róbert parlamenti képviselő áldozatos munkájának köszönhetően ebben az országgyűlési időszakban, magyar és horvát kormányzati segítséggel számos régi elképzelést sikerül megvalósítani, köztük a kórógyi kultúrház felújítását vagy az eszéki magyar iskolaközpont rövidesen elkészülő diákotthonát.
„Tanúskodjanak e közös erőfeszítéssel felújított templomok, iskolák és kultúrházak úgy a közös határtérség, mint a magyar-horvát barátság erejéről!” – szögezte le Sztáray Péter államtitkár, aki a magyar kormány további támogatásáról biztosította a kórógyiakat és a horvátországi magyarságot.
Gordan Grlić Radman, Horvátország Kül- és Európa-ügyi minisztere magyarul köszöntötte az esemény résztvevőit és gratulált Szent István ünnepéhez, amelyen örömmel vesz részt. A miniszter elmondta, öt szép évet töltött Magyarországon budapesti nagyköveteként, és mindvégig elkötelezett volt a két nép barátságának erősítése iránt. Ezt az elkötelezettségét tanúsítja az is, hogy nagyköveti megbízása kezdetétől szorgalmasan tanulta a magyar nyelvet. Beszédét horvátul folytatva tovább elemezte a magyar-horvát kapcsolatokat, közös történelmünket sikertörténetnek minősítette. Példaértékűnek nevezte a magyarországi horvát és a horvátországi magyar kisebbség helyzetét. Ahogy a többi felszólaló, ő is elismerően szólt a HMDK és Jankovics Róbert munkájáról, aki olyan elánnal dolgozik a magyar közösségért, mint senki más korábban. - Ezért tudnak olyan régóta meglevő feladatok is megvalósulni, mint például a kórógyi kultúrotthon - mondta
Alkalmi műsor és kenyérszentelés
A zsúfolásig megtelt kultúrotthonban a tartalmas Szent István-napi alkalmi műsorban táncos, zenés, verses produkciókat láthattunk a HMDK művészeti együtteseinek előadásában. A műsort az Alfalusi Vegyes Kar és a sepsei Népdalkör közös kórusa nyitotta meg, a kopácsi Balog Bertától egy Szent Istvánt magasztaló éneket hallhattunk. Ezt követően léptek színpadra a Kórógy Hagyományőrző Egyesület gyermek, majd pedig a szentlászlói Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesületnek ifjúsági táncosai. A műsor hangulatát meghittebbé varázsolta a laskói Kerekes Dávid és Bicó János egy-egy produkciója, akik a kórusok kíséretével két csodálatosan szép énekszámot adtak elő.
A műsor végén kenyérszenteléssel emlékeztek a termékeny drávaszögi és szlavóniai földeket művelő, verítékükkel öntöző őseinkre, akiknek létkérdés volt az évi búzatermés, a belőle őrölt lisztből készíthető mindennapi kenyér. A nemzetiszín szalaggal átkötött kenyeret Beer Gergely vikárius szentelte és Szenn Péter püspök áldotta meg a helybéli népi tánccsoport képviselőinek, Cserepes Zoltánnak, a Tordincei járás magyar kisebbségi önkormányzata elnökének, valamint Dezső Istvánnak, a Tordincei járás magyar elöljáró-helyettesének a közreműködésével.
Az eseményt megtisztelte jelenlétével Magyar József, Magyarország zágrábi nagykövete, Gárdos Béla eszéki magyar konzul, Željko Matanović, a Tordincei járás elöljárója és De Blasio Antonio leköszönő eszéki magyar főkonzul is.
 

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA