A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Tőkés László EMNT-elnök sajtóirodája
Magyarok Kenyerét az úrasztalokra
MÁÉRT - 2019. augusztus 25., vasárnap 21:56

Nagyváradon harmadik alkalommal ünnepelhette meg szabadon és nyilvánosan a város magyarsága augusztus 20-át. Ennek részeként a Szent László téren a magyar történelmi egyházak képviselői megáldották, megszentelték a Magyarok Kenyere program során összegyűlt búzából készült kenyereket, majd ezeket szertartásszerűen megszelték és szétosztották az ünneplők között.
Az esemény folytatásaként a hét végén az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács nagyváradi irodájában az egyházközségeknek szánt kenyereket is kiosztotta az Érmelléki Gazdák Egyesülete (ÉGE). Ezt megelőzően az ÉGE nevében Csomortányi István köszöntötte a megjelenteket, elmondva, hogy az egyesület a kezdetektől megszervezte Biharban a gabonagyűjtést, és a továbbiakban is nagy örömmel teszik ezt. A megyében az EMGE Szövetségen belül az Érmelléki Gazdák Egyesülete, a Hegyközi Gazdák Egyesülete, illetve a Dél-Bihari Gazdák Egyesülete kapcsolódott be az anyaországban 2011 óta szervezett Magyarok Kenyere-akcióba.
Nagyváradon éppen a napokban zajlott a Kárpát-medencei fiatal mezőgazdászok II. találkozója, amelyre a helybélieken kívül Székelyföldről, Magyarországról és Kárpátaljáról is érkeztek fiatal gazdák. A Magyarok Kenyere program záróakkordján ők is jelen voltak, illetve részesültek az új kenyér szentségéből.
A 34 darab, egyenként ötkilós kenyeret azon településekre juttatták el, amelyek búzaadományaikkal hozzájárultak a programhoz. A felajánlott kenyerek nagy része a református gyülekezetekben úrvacsoraként kerül kiosztásra, hogy a gazdák adománya ekképpen kerüljön vissza, ha csak jelképesen is, valamennyi adakozó közösséghez. Ugyanakkor a dévai Szent Ferenc Alapítvány által támogatott gálospetri és székelyhídi gyermekotthonoknak is juttattak a megszentelt kenyerekből. A régióban összegyűjtött búzát, mint eddig mindannyiszor, az érmihályfalvi Gazsi-malom őrölte meg térítésmentesen, a kenyereket pedig a nagyszalontai Torpan-pékség sütötte.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA