A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
Eszéki Magyar Nap
MÁÉRT - 2019. szeptember 26., csütörtök 22:22

Múlt szombaton került sor a 21. Eszéki Magyar Napra az eszék-rétfalusi Népkör Magyar Kultúregyesület szervezésében. Ezen a rendezvényen mutatkozott be először nagyközönség előtt az egyesület nemrég alakult népi tánccsoportja.
Ismét magyar néptánctól és zenétől volt hangos Eszék főtere a Népkör Magyar Kultúregyesületnek köszönhetően, amelynek tagjai idén is megszervezték az Eszéki Magyar Napot. A rendezvényen baranyai és szlavóniai néptánccsoportok léptek fel, de az esemény a termelőknek is bemutatkozási lehetőséget biztosított. Idén összesen huszonhárom stand állt a téren, melyek mögül magyaros ételeket, bort és egyebet kínáltak a kiállítók.
A kultúrműsor első része a gyerekszereplőkről szólt: drávaszögi és szlavóniai egyesületeink tánccsoportjai adtak elő gyerekjátékokat, táncokat.
Magdika Dániel, a Népkör elnöke, Jankovics Róbert, magyarságunk parlamenti képviselője, Gárdos Béla eszéki magyar konzul és Karlo Šatvar, az eszéki városi tanács alelnöke nyitották meg a rendezvényt és köszöntötték a vendégeket.
- Ha egy rendezvény több mint két évtizeden át fennmarad, arról joggal mondhatjuk, hogy értéket képvisel. Az Eszéki Magyar Nap egy ilyen programja nemcsak a Népkör Kultúregyesületünknek, hanem Eszék városának is – mondta Jankovics Róbert.
A műsor második része a táncegyüttesek látványos, zenés felvonulásával kezdődött, melyet a Pécsi Ércbányász Fúvószenekar vezetett, majd a baranyai, szlavóniai, vajdasági és magyarországi felnőtt népi tánccsoportok léptek színpadra. A műsort a Népkör kórusa nyitotta meg a himnuszok eléneklésével. Említésre méltó, hogy ezen a rendezvényen lépett színpadra először nagyközönség előtt eszék-rétfalusi egyesületünk népi tánccsoportja, mely néhány hónappal ezelőtt jött létre. A tánccsoportot az egyesület titkára, Szemesi Róbert vezeti.
- Egyesületünknek valamikor volt néptánccsoportja, és tagjaink közül néhányan ismét kedvet kaptak ehhez a tevékenységhez, így a Csoóri Sándor Alap támogatásával népviseletet varrattunk magunknak és tánccsoportot alakítottunk. Örülünk, hogy sikerült szélesíteni egyesületünk tevékenységét – mondta Szemesi.
Az együttesnek jelenleg tizenkét tagja van, de várják az új tagok csatlakozását is a csapatba, és tervezik, hogy koreográfust is fogadnak.
- A Magyar Nap kultúregyesületünk legnagyobb rendezvénye, melynek célja kezdetektől fogva, hogy összetoborozzuk a helyi és környékbeli magyarságot, illetve hogy bemutassuk a magyar gasztronómiát, gazdag népitánc- és népzenei világunkat a többségi nemzetnek – nyilatkozta lapunknak Magdika Dániel, az egyesület elnöke.
A Népkör nevében köszönetét fejezte ki a Bethlen Gábor Alapnak, a zágrábi Kisebbségi Tanácsnak, a Csoóri Alapnak, Eszék városának és Eszék-Baranya megyének a támogatásért, amelyek nélkül nem valósulhatott volna meg ez a rendezvény.
Az Eszéki Magyar Nap a szokásokhoz híven egy nagy, közös csárdással ért véget, melyben nemcsak a jelenlévő népi tánccsoportok vettek részt, hanem beálltak a nézők is, akik kedvet kaptak hozzá, hogy magyar zenére táncoljanak az eszéki Ante Starčević téren.
A Magyar Nap az eszéki magyar főkonzulátus által szervezett Eszéki Magyar Hét nyitóeseménye is egyben, mely ezen a héten zajlik, és sok-sok érdekes magyar vonatkozású programot – sporteseményt, kiállítást, színielőadást – tartogat az érdeklődőknek.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA