A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Tőkés László EMNT-elnök
Tájékoztatás egy dési eszmecseréről
MÁÉRT - 2019. október 7., hétfő 13:11

2019. október 4-én Tőkés László püspök, az Erélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke egykori gyülekezetében, Désen tett látogatást Szász József, a helybéli római katolikus plébánia gondnoka, valamint a Dési Civil Műhely meghívására. A dési magyar oktatásügy tárgyában rendezett megbeszélésre a Bonaventúra Szórványkollégium épületében került sor. A plébánia, illetve Benkő Attila Ferenc-rendi plébános képviseletében jelen lévő gondnok mellett a találkozón – másokkal együtt – részt vettek még Gózner Károly, a civil műhely elnöke, Szilágyi Róbert református lelkipásztor, Kovrig Annamária, az RMDSZ városi szervezetének elnöke, önkormányzati képviselő és Kalapáti Jolán ny. magyartanár.
A vészesen megfogyatkozott dési magyarság legfőbb gondja az elerőtelenedett anyanyelvű oktatás fenntartása és megújítása. Ennek céljából készült el az a stratégiai tervezet (projekt), amely a Páduai Szent Antal Plébánia nagylelkű felajánlásával élve, az annak tulajdonába visszakerült volt Katolikus Fiú- és Leányiskola felújítandó és kibővítendő főtéri épületében helyezné el és vonná össze a város két vegyes tannyelvű iskolájában működő elemi, általános és középiskolai magyar tagozatokat, illetve osztályokat. Megjegyzésre méltó, hogy ezen nagyralátó terv nem csupán a román tagozatokon szétszóródott magyar gyermekeket, hanem a környékbeli falvak magyar diákjait is a létrejövő új magyar iskolában gyűjtené össze – egyebek mellett – a már működő szórványkollégiumi, valamint iskolabuszprogram igénybevételével. „A folytatás-újrakezdés reményében bízva szeretnénk megvalósítani azt, ami Désen és környékén a magyarság túlélését jelenthetné, hiszen nem mondtunk le arról, hogy ebben a nagy múltú városban legyen még magyar jövő” – olvashatjuk az iskolaalapítók szándéknyilatkozatában.
Tudnivaló, hogy a terv megvalósítását Jakubinyi György gyulafehérvári érsek is támogatja, aki személyes levelében fordult ez ügyben a magyar kormányhoz, anyagi támogatást kérve az iskolaépület felújításához.
Tőkés László részletekbe menően tájékozódott az iskolai terveket illetően, és – lehetőségei mértékében – szintén támogatásáról biztosította volt gyülekezetének magyar közösségét, közbenjárását ígérve a létfontosságú terv megvalósításához.

 


 


 

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA